Ansvarsfull datahantering

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar de personuppgifter du lämnar till oss på ett ansvarsfullt sätt.
En hög nivå av dataskydd

Vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd och är därutöver måna om att vara transparenta med vilka personuppgifter vi behandlar och varför.

Froda har därför tagit fram en integritetspolicy som närmare beskriver vår behandling av personuppgifter.

Integritetspolicyn beskriver bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande samt hur du kan kontakta oss.