Finansiell information

Här hittar du information kring kapitaltäckning och likviditet, samt bolagsstyrning.
Information om reklamationer och klagomål

Som en långivare
borde vara

Vi har byggt Froda kring att ha samma incitament som dig. Det betyder helt enkelt att när du lyckas, gör vi det med.