Artiklar

Här hittar du en samling av tips och artiklar,
nyheter och inspiration för dig som företagare.
Tips för att öka din kreditvärdighet
Sök
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Din guide för att starta företag
13/6/2024
Tips

Din guide för att starta företag

Att starta företag är en spännande men krävande resa. Med förberedelser, planering och välavvägd strategi kan du navigera utmaningarna och bygga en framgångsrik verksamhet. I Sverige, med sitt stödjande affärsklimat och starka innovationskultur, finns stora möjligheter för företagare att etablera och utveckla företag. Den här guiden ger dig en översikt över vad du bör tänka på när du ska starta företag.

Formulera en affärsidé

Det första steget i att starta ett företag är att ha en tydlig och genomförbar affärsidé. Identifiera dina potentiella kunders behov och beteenden, aktuella trender och potentiella nischer. En effektiv metod är att genomföra marknadsundersökningar eller fokusgrupper för att testa din idés genomslagskraft. Var inte rädd för att anpassa din idé baserat på feedback och nya insikter. En flexibel och responsiv strategi kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande.

Välj företagsform

Ditt val av företagsform när du startar företag påverkar allt från skattehantering till hur du kan skala upp. Det är därför inte bara att välja på känsla utan du bör välja den företagsform som passar din verksamhet bäst. En enskild firma passar om du driver företaget själv och ifall verksamheten är liten till att börja med. En enskild firma erbjuder enkelhet och full kontroll, men medför personligt ansvar för skulder och risker. Aktiebolag erbjuder juridisk separation mellan företaget och den personliga ekonomin, men kräver mer administration och ett startkapital. Förstå skillnaderna och riskerna med varje företagsform för att välja den som bäst passar ditt företags långsiktiga mål. 

Ditt val av företagsform påverkar allt från skattehantering till hur du kan skala upp ditt företag. Förstå de juridiska och ekonomiska implikationerna av varje form, från enskild firma till aktiebolag. Överväg dina långsiktiga affärsmål och välj en struktur som stöder både din nuvarande situation och framtida tillväxt.

Val av företagsform är ett av de första besluten blivande företagare står inför och påverkar allt från administration och skattehantering till gränser mellan företaget och dig som företagare. 

I Sverige finns i huvudsak fyra företagsformer om du vill starta företag. Varje form har sina respektive för- och nackdelar och lämpar sig därför för olika typer av verksamheter. 

  • Enskild firma: För den ensamma företagaren som driver en mindre verksamhet. Är enkelt att starta och kräver inte något startkapital. Dock är du personligt ansvarig för alla företagets skulder och rättsliga förpliktelser, vilket kan innebära en högre personlig risk.
  • Aktiebolag: Passar för större verksamheter som har en högre risknivå, om du har behov av att ta in externt kapital eller om du vill separera företagets finanser från dina personliga. För att starta aktiebolag krävs det att du och dina eventuella medgrundare går in med ett aktiekapital på minst 25 000 kr.
  • Handelsbolag: Lämplig för företag där två eller flera personer vill driva verksamhet tillsammans. Samtliga delägare är gemensamt och individuellt ansvariga för företagets skulder. 
  • Kommanditbolag: Liknar handelsbolag men har två typer av delägare: komplementärer som är aktiva i bolaget och har fullt ansvar samt kommanditdelägare som är medfinansiärer men endast riskerar sin insats i bolaget. Detta är ett bra alternativ för dem som vill ha investerare utan att ge dem fullt ansvar.

Överväg vilken företagsform som bäst passar dina affärsmål, risktolerans och långsiktiga planer. För vissa kan det vara fördelaktigt att starta företaget som en enskild firma och sedan omvandla verksamheten till ett aktiebolag när företaget växer medan aktiebolag från start passar bättre för andra. Det kan även vara klokt att rådgöra med en juridisk eller finansiell rådgivare innan du bestämmer dig för vilken företagsform du ska välja. 

Registrera företaget

Efter att du valt företagsform är nästa steg att registrera företaget. Detta inkluderar registrering hos Bolagsverket och Skatteverket, samt att du ser till att du har alla eventuella licenser och tillstånd är på plats. Det är även viktigt att upprätta en solid bokföring och redovisning från start och kan vara fördelaktigt att ta in en bokförare eller revisor för att sköta företagets ekonomi ifall du inte vill eller kan göra det själv. Var också uppmärksam på varumärkesskydd och immateriella rättigheter ifall din affärsidé innefattar unika produkter, tjänster eller teknologier när du startar företaget.

Sätt en ekonomisk plan

En genomtänkt ekonomisk planering är grundläggande när du startar företag. Detta omfattar inte bara att säkra initial finansiering utan även att skapa en hållbar ekonomisk strategi för framtiden som inkluderar prisstrategi, kostnadskontroll och investeringar.. Sätt en realistisk budget som inkluderar både fasta och variabla kostnader samt potentiella inkomstkällor. Håll koll på dina kassaflöden och var beredd att göra justeringar vid behov. Ett robust redovisningssystem och regelbunden finansiell översyn är att rekommendera för att du bättre ska kunna förstå ditt företags ekonomiska hälsa och kunna fatta välgrundade beslut.

Ta fram en strategi för marknadsföring

Marknadsföring är avgörande för att bygga varumärke och locka kunder. Precis som allt annat är det enklare att lyckas med marknadsföringen om du har en satt strategi för hur du vill arbeta med det redan från när du startar företaget. En marknadsföringsstrategi syftar till att bygga ett starkt varumärke som kommunicerar din unika värdeproposition och bör innefatta en kombination av digital marknadsföring, innehållsmarknadsföring, sökordsoptimering, och om möjligt, traditionell marknadsföring. Var konsekvent i din marknadsföring över alla plattformar och försök bygga en stark närvaro i sociala medier för att interagera direkt med din målgrupp. Utvärdera och anpassa din strategi baserat på mätbara resultat och kundrespons.

Planera för skalbarhet

Ditt företags långsiktiga framgång beror på din förmåga att skala och anpassa verksamheten. För att lyckas med det behöver du ha en tydlig vision för hur ditt företag kan utvecklas över tid. Det innefattar inte bara produktutveckling och marknadsexpansion utan också att investera i personal, teknik och skalbara processer för att kunna hantera ökad efterfrågan och komplexitet. Att vara proaktiv gör det enklare att snabbt kunna reagera på marknadsförändringar och nya möjligheter.

Att starta företag är en process som kräver tålamod, uthållighet och en vilja att ständigt lära och utvecklas. Genom att planera i förväg, vara ihärdig och kontinuerligt utvärdera och anpassa din strategi, kan du bygga en stark grund för ditt företag och nå långsiktig framgång.

Justera ditt företagslån
12/6/2024
Finansiering

Justera ditt företagslån

Pandemi, höga elpriser och inflation. Att driva företag är svårt nog som det är, och det har knappast blivit lättare när omvärldshändelser kastar om förutsättningarna. Flexibilitet har alltid varit viktigt för företagare men blir än viktigare i tider som dessa – särskilt när det kommer till företagets ekonomi och finansiering.

Som företagare tvingas du ofta ta beslut utan att ha all information tillgänglig och det blir ofta ett mått av att försöka förutspå och planera för vad som komma skall. Även om det inte brukar ske lika omvälvande händelser som det gjort de senaste åren – särskilt inte med det tidsintervallet som det har gjort – är det mer regel än undantag att saker och ting förändras. Företaget växer, oväntade händelser inträffar och möjligheter dyker upp. 

Det som en gång var optimalt för ditt företag behöver inte vara det en, två eller tolv månader senare. För att du inte ska sitta fast med något som inte passar här och nu har vi därför gjort det enkelt att justera. Har en investeringsmöjlighet dykt upp, har intäktsflödet förändrats eller behöver du lite extra likviditet en period? Hos Froda kan du enkelt logga in och justera ditt lån för att det ska passa behoven ditt företag har idag.

Justera din återbetalningstakt 

Välj mellan att betala tillbaka på lånet varje vardag, en gång i veckan eller en gång i månaden. Hur ofta du amorterar har ingen påverkan på den totala kostnaden för lånet, men olika återbetalningstakt passar olika företag beroende på preferens och intäktsflöde. Har ditt företags försäljning blivit mer kontinuerlig och löpande kan du ändra till en återbetalningstakt med högre frekvens för att få mindre volatilitet i likviditeten. På motsvarande sätt kan du sänka frekvensen om ditt företag får betalt för sina produkter och tjänster vid givna tillfällen, för att på så sätt matcha amorteringarna till när det finns pengar i kassan.

Gör en extra inbetalning

Du kan alltid betala av delar av ditt lån hos Froda helt utan tillkommande kostnader. Du väljer själv hur stor summa du vill betala tillbaka och återbetalningen sker helt automatiskt genom att du loggar in och triggar en extra betalning. Genom att göra en extra inbetalning kan du sänka företagets löpande utgifter. Du sänker även totalkostnaden för ditt lån då du minskar lånebeloppet vilket leder till att även dina räntekostnader går ner. 

Utöka ditt lån

Genom att logga in på Froda kan du alltid se ditt tillgängliga låneutrymme och utöka ditt lån när du behöver. Utrymmet uppdateras i takt med företagets omsättning vilket gör att du kan fortsätta investera när företaget växer och ha en tillgänglig buffert ifall något oväntat skulle hända. Eftersom du inte är bunden till beloppet du ansökt kan du även börja med att låna ett mindre belopp ifall du vill göra en investering, och öka investeringen ifall den föll väl ut, och på så sätt hålla nere risken.

Förläng löptiden

Vill du minska på storleken på dina återbetalningar eller behöver du pengarna lite längre? Du kan enkelt logga in och förlänga löptiden på ditt lån. På så sätt kan du både sänka företagets löpande utgifter samt ha tillgång till finansieringen längre. 

Pausa amorteringen

Ibland kan du helt enkelt behöva en paus. Därför kan du alltid pausa amorteringen på ditt företagslån hos Froda. Du kan pausa amorteringen när du vill och så ofta du vill i upp till 6 månader. När du pausar amorteringen betalar du endast ränta under tiden det är pausat och frigör därmed likviditet som kan användas till annat samt sänker företagets utgifter en period.

Viktigt att tänka på vid företagslån
10/6/2024
Finansiering

Viktigt att tänka på vid företagslån

De flesta företag behöver tillföra externt kapital ibland. Här kommer sex tips på saker att tänka på innan du tar ett företagslån.

Syfte med lånet

Låna endast pengar när det finns ett tydligt syfte med lånet och en plan för hur pengarna ska användas för att få företaget att växa. Det kan vara för att finansiera något inköp, investera i en ny lokal eller för att anställa någon. Lånar du pengar utan tydligt syfte innebär det att ditt företag drar på sig onödiga kostnader.

Lånebelopp och återbetalningstid

Hur mycket du lånar och hur lång återbetalningstid du väljer kommer att påverka kostnaden. Låna endast så mycket pengar som du behöver och välj den återbetalningstid som passar dig och ditt företag bäst. Kortare återbetalningstid innebär större amorteringar men lägre kostnad. 

Se till totalkostnaden

Det är lätt att stirra sig blind på räntan när man tar ett företagslån men det finns många andra aspekter som spelar in på kostnaden för lånet. Uppläggningsavgifter, dolda avgifter och påminnelseavgifter är sådant som kan få stor påverkan på totalkostnaden. Det är även viktigt att kolla om räntan som presenteras är årsränta eller månadsränta. Säkerställ att du vet om totalkostnaden innan du tar lånet så att du inte åker på en prischock i efterhand.

Vilken amorteringstakt passar ditt företag

Det finns olika upplägg för att amortera på ett lån och det är viktigt att se till ditt företags intäktsflöde för att välja det alternativ som passar bäst. Om ditt företag exempelvis har till stor del daglig försäljning genom korttransaktioner kan amortering i mindre summor dagligen eller veckovis passa då det inte påverkar kassan i för stor utsträckning. Om du i stället får betalt via faktura kan större månatliga amorteringar vara att föredra.

Möjlighet att betala tillbaka i förtid

Behov kan förändras över tid, varför det är viktigt att se till möjligheterna att betala tillbaka lånet i förtid. Med ett lån utan bindningstid kan du välja att betala tillbaka lånet i förtid ifall du inte har något behov av det längre. På så sätt kan du sänka kostnaden för lånet.

Gör din research

Se över dina alternativ innan du tar ett företagslån. Jämför olika långivare för att se vilken som kan ge dig det erbjudande som passar ditt företag bäst. Ett tips är även att se vad andra kunder tycker om en långivare genom att läsa recensioner på till exempel Trustpilot.

Fem tips för en stabil ekonomi i företaget
7/6/2024
Tips

Fem tips för en stabil ekonomi i företaget

För småföretag är det A och O att ha koll på företagets ekonomi. En stabil och välskött ekonomi säkerställer att företaget kan uppfylla sina finansiella åtaganden, att det finns kapital för att investera och att möjligheten att hantera oförutsedda utmaningar ökar. Här är fem tips som kan hjälpa dig när det kommer till företagets ekonomi. 

Håll koll på alla in-och utgifter

Ett första steg för att hålla koll på företagets ekonomi är att ha förståelse för dina inkomster och utgifter. Detta innebär att noggrant hålla koll på samtliga finansiella transaktioner, som försäljningsintäkter, kostnader för varor och tjänster, löner, och andra driftskostnader. Genom att använda digitala verktyg som ett automatiskt bokföringssystem kan du följa dessa flöden enklare och därmed snabbt identifiera och åtgärda eventuella avvikelser. Dessa system erbjuder ibland även analytiska insikter som hjälper dig att identifiera mönster och potentiella problemområden som kan påverka ditt kassaflöde, och därmed även företagets ekonomi, negativt.

Bygg upp en finansiell buffert

En stark buffert för att kunna hantera oförutsedda händelser och är av vikt för såväl privatpersoner som företag. För mindre företag, där det ekonomiska utrymmet oftast är mer begränsat och där stor variation i flödet av inbetalningar är vanligt, kan det vara skillnaden mellan överlevnad och att behöva lägga ner verksamheten. En buffert bör vara tillräckligt stor för att täcka ditt företags operativa kostnader i minst 2-3 månader. För att bygga upp en stabil buffert kan du avsätta en andel av dina månatliga inkomster, skära ner på onödiga utgifter, eller omstrukturera dina befintliga skulder för att minska på månadskostnaderna. 

Optimera kassaflödet

Bra likviditet och frigjort kapital gör att ditt företag kan använda dess ekonomiska medel optimalt samt att du kan undvika perioder med hög finansiell belastning. Ett sätt att åstadkomma det är att försöka optimera kassaflödet och försöka få betalt av kunderna så nära som möjligt inpå att du behöver betala dina leverantörer. Genom att förhandla om betalningsvillkor med leverantörer kan du synkronisera utbetalningarna med dina inkommande betalningar. Du kan ge kunder rabatt för tidiga betalningar för att uppmuntra dem att betala snabbare. 

Planera för säsongsvariationer

I princip alla företag har någon form av säsongsmässig variation i sina affärscykler. Att ha förståelse och planera för dessa är viktigt för att ha full kontroll över företagets ekonomi. Under lågsäsong kan du se över kostnader, planera för den kommande högsäsongen och göra inköp i god tid för att få bättre pris. På så sätt kan du enklare allokera resurserna under högsäsongen för att säkerställa att du kan svara mot kundernas förväntningar. En flexibel budget som kan anpassas efter säsongens behov är nyckeln till att hantera dessa svängningar och extern finansiering kan hjälpa ditt företag att jämna ut topparna och dalarna för att säkra en mer jämn likviditet under året. 

Använd tekniska hjälpmedel

Idag finns en rad tekniska hjälpmedel som kan underlätta livet för dig som företagare. Det kan vara allt från automatiserad redovisning där alla transaktioner bokförs automatiskt, till verktyg som underlättar arbetet med leads, marknadsföring eller analys. Senaste året har även utvecklingen inom AI gått fort vilket har lett till ökade möjligheter för företagare. Genom integrationen av AI och maskininlärningsverktyg kan du enklare prognostisera företagets ekonomi för framtiden samt få anpassade rekommendationer baserade på ditt företags unika data.

Undvik dessa vanliga misstag som nyföretagare
4/6/2024
Tips

Undvik dessa vanliga misstag som nyföretagare

Det är en spännande resa du står inför som nyföretagare och du står inför en rad utmaningar och lärdomar. Det säger sig självt att det kommer ske misstag längs vägen, men räds inte det. Misstag är en del av processen och drar du lärdom av dem för framtiden kommer de bara leda till utveckling. För kontinuerligt lärande, flexibilitet och vilja att anpassa dig är nycklar till att bli en bättre företagare. Med det sagt är det så klart skönare att undvika vissa misstag redan från början. Därför har vi sammanställt några av de vanligaste misstagen nyföretagare gör och ger dig råd för hur du kan undvika att gå i samma fallgropar.

Otillräcklig förståelse för marknaden

Att ha en övertro till hur bra koll du har på din marknad är ett misstag många nyföretagare gör. Ett enkelt sätt att komma runt det är att göra en ordentlig marknadsundersökning för att du ska få en tydlig bild av marknaden, dina konkurrenter och vilka behov dina kunder har. Underskatta inte vikten av att göra ett gediget förarbete då det kommer underlätta för dig i många strategiska vägval du kommer behöva ta, som produktutveckling och marknadsföring.

Dålig koll på ekonomin

Det är mycket att hålla koll på i början och för många är ekonomi varken något de är insatta i eller har hållit på med innan. Den absoluta huvuddelen av alla företagare startar trots allt av andra anledningar än att de vill ägna sig åt att hantera det ekonomiska i företagandet. Många nyföretagare gör därför misstaget att inte sätta sig in i det ekonomiska redan från början. Att inte skaffa dig full koll på ekonomin och finanserna från start kan leda till misstag i budgeteringen, dålig kontroll på kassaflödet och bristande förståelse för grundläggande bokföringsprinciper. Om du istället lär dig grunderna inom företagsekonomi eller anlitar någon att hantera företagets ekonomi kan du bespara dig själv framtida problem och säkerställa att företaget ska gå så bra som möjligt.

Inte differentiera sig tillräckligt

Ett vanligt misstag bland nyföretagare är att inte differentiera sig tillräckligt från konkurrenterna. I en konkurrensutsatt marknad är det avgörande att skapa ett unikt värdeerbjudande för att särskilja sig och sticka ut från mängden. Detta kan göras genom att erbjuda en unik produkt eller tjänst, skapa en distinkt varumärkesidentitet eller erbjuda enastående kundservice. Att inte differentiera sig gör det svårt att fånga marknadsandelar som etablerat företag, men än mer som nystartat företag. Studera dina konkurrenters erbjudanden och försök identifiera nischer och behov som inte tillgodoses på marknaden för att kunna differentiera dig framgångsrikt. Genom att positionera ditt företag på ett unikt sätt kan du locka och behålla kunder som söker något som bara ditt företag kan erbjuda.

Tar inte till sig feedback

Feedback, vare sig den kommer från kunder, anställda eller branschkollegor, är otroligt värdefull för affärsutveckling och förbättring. Men det kan vara svårt att ta till sig av kritik, speciellt om du känner passion för ditt företag och arbete, och att agera på den kräver både öppenhet och ödmjukhet. Många nyföretagare gör därför misstaget att antingen inte ta åt sig av kritik eller att inte aktivt söka den, vilket kan leda till missade möjligheter att förbättra ditt erbjudande, dig själv som företagare eller dina kunders upplevelse. Men att ta till sig feedback och använda den konstruktivt kan vara ett av de enklaste sätten att växa och utvecklas. Genom att agera på feedback kan du göra nödvändiga justeringar i din affärsstrategi, förbättra din produkt eller tjänst och i slutändan stärka ditt varumärkes rykte och din kundlojalitet.

Försöker göra allting själv

Många som blir företagare drivs av en vilja att göra saker själv och i början kan det vara svårt att släppa taget om saker. Många nyföretagare gör därför misstaget att försöka hantera alla aspekter av företaget på egen hand. Detta kan bero på en önskan att spara pengar, en brist på förtroende för andra eller en känsla av att ingen annan kan uppnå samma standard. Men att försöka göra allt själv kan leda till utbrändhet, minskad produktivitet och till och med försämrad kvalitet på arbetet. Att lära sig när du faktiskt borde be om hjälp eller ta in expertis är inte ett tecken på svaghet, utan en viktig färdighet för att bli en framgångsrik företagare. och något som i slutändan kan spara dig både tid och pengar. Detta då du kan frigöra tid för dig själv och kan fokusera på de områden som du gör bäst.

Skjuter på att sätta sig in i det administrativa

F-skatt, preliminärskatt, arbetsgivaravgifter, momsredovisning, ingående moms, utgående moms, ansvarsförsäkring, räkenskapsår, licenser. Listan över begrepp som du kan komma att behöva sätta dig in i som företagare kan göras lång. Det är lätt att vilja skjuta på det och ta det när det kommer, men din resa kommer bli lättare om du sätter dig in i det du behöver för din verksamhet redan från start. På så sätt kan du undvika onödiga misstag och datum du behöver hålla kolla på och slippa lägga tid på att korrigera saker. Om du känner att det är för mycket att sätta dig in i på egen hand kan du alltid ta hjälp av exempelvis en bokförare, revisor och jurist.

Hur du sätter en hållbar tillväxtstrategi
17/5/2024
Tips

Hur du sätter en hållbar tillväxtstrategi

I en snabbt föränderlig värld är hållbar tillväxt avgörande för långsiktigheten i ditt företagande. Att ta fram en effektiv tillväxtstrategi som håller i det långa loppet kräver såväl ambition som strategisk planering och genomförande. I den här artikeln kommer vi att gå igenom några av nyckelkomponenterna i att utforma en långsiktig och hållbar tillväxtstrategi för ditt företag. Det innefattar att bilda dig en uppfattning om nuläget, sätta tydliga mål, förstå dina kunder, driva innovation, investera i personalen, ha en stark finansiell grund, effektiv marknadsföring samt att kontinuerligt utvärdera och justera din strategi.

Få koll på nuläget

Innan du börjar planera för framtiden behöver du försäkra dig om att du har koll på nuläget. Varje lyckad tillväxtstrategi börjar därför med en grundlig analys av ditt företags nuläge och nuvarande position. Utför en SWOT-analys för att identifiera dina styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Analysera trender, dina konkurrenter, din kundbas, och dina interna resurser för att förstå hur ditt företag skiljer sig från konkurrenterna, kunna identifiera potentiella möjligheter och eventuella framtida risker. På så sätt kan du identifiera de mest lönsamma tillväxtmöjligheterna och undvika potentiella fallgropar.

Sätt tydliga mål

Nästa steg är att definiera mål för företaget och tillväxten. Det görs lämpligen genom SMART modellen där målen ska vara specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna. Målen du sätter upp kan vara allt ifrån ökad omsättning eller kundtillväxt, till att ta marknadsandelar, geografisk expansion eller lansera nya produkter. Dina mål bör vara anpassade efter företagets övergripande vision och ambitioner. Målen ska syfta till att ge en tydlig riktning för företagets utveckling samtidigt som de ska vara flexibla nog att anpassas efter förändrade marknadsförhållanden.

Fokusera på dina kunder

Förståelse för dina kunder och att svara mot deras behov är centralt för långsiktigt framgångsrikt företagande. Att regelbunden samla in kundfeedback och genomföra marknadsundersökningar för att förstå deras preferenser, beteenden och problem är därför en självklarhet del i varje tillväxtstrategi. När du fått bättre förståelse för dina kunder kan du anpassa dina produkter och tjänster baserat på insikter och därmed ge dig själv bättre förutsättningar för högre kundnöjdhet och lojalitet. Det kan handla om att skräddarsy dina erbjudanden, förbättra kundservicen eller utveckla nya lösningar som möter kundernas specifika behov.

Omfamna utveckling

Historien är fylld av företag som en gång i tiden stod på toppen av sin kategori innan de fick se sig omsprungna för att de inte hängde med i utvecklingen. Du är aldrig bättre än din senaste prestation är ett vanligt uttryck som i allra högsta grad stämmer in på livet som företagare. För att ditt företag ska hålla sig relevant behöver det hänga med i utvecklingen och det enklaste sättet att göra det är att uppmuntra till en kultur av innovation på ditt företag. Då kan du lägga grunden för öppenhet för nya idéer, tekniker och affärsmodeller. Det gör det även enklare att snabbt anpassa dig till marknadsförändringar och kundbeteenden, något som är nyckeln till hållbar tillväxt. Din tillväxtstrategi kan därför med fördel innefatta investeringar i utveckling, uppmuntran till kreativt tänkande bland anställda samt att bevaka tekniska framsteg och branschtrender.

Investera i dina anställda

Om du har anställda i ditt företag är det företagets viktigaste tillgång och att säkerställa att de både är nöjda och att de utvecklas är avgörande för att företaget ska växa. Din tillväxtstrategi bör därför innefatta investeringar i deras utbildning och utveckling samt att erbjuda karriärmöjligheter och fördelar som uppmuntrar till långsiktigt engagemang och lojalitet. Dels för att främja innovation och utveckling i företaget, dels för att skapa en miljö som uppmuntrar till engagemang, samarbete samt ökar dina anställdas tillfredsställelse och motivation. Starka team bidrar till företagets kultur och varumärke, vilket i sin tur både attraherar talang och förbättrar relationen till kunderna.

Planera ekonomin

Ekonomi är en central del i företagandet och dess roll i en tillväxtstrategi är inget undantag. En solid finansiell plan är grundläggande för att hantera tillväxt för det spelar ingen roll hur bra idéer du har om du inte har ekonomin att hantera dem. Det är därför viktigt att inkludera budgetering, kassaflödesprognoser och strategisk allokering av ekonomiska medel i din tillväxtstrategi. Var realistisk i dina ekonomiska förväntningar, förbered dig på olika ekonomiska utfall och säkerställ att det finns tillräckligt med finansiellt svängrum för att hantera oväntade utmaningar eller att du har möjlighet att hoppa på investeringsmöjligheter om de uppstår.

Sätt en strategi för ditt varumärke

Om ekonomi är centralt för att kunna hantera tillväxten är ditt utveckling av varumärke centralt för att den överhuvudtaget ska bli av. Inom marknadsföring brukar arbetet på lång och kort sikt delas upp, där de långsiktiga insatserna är fokuserade mot att bygga och stärka varumärket. Ett starkt varumärke är avgörande för att skilja sig från konkurrenterna och bygga en lojal kundbas. Inkludera därför en plan för hur din marknadsföring ska kommunicera ditt varumärkes värden och fördelar långsiktigt i din tillväxtstrategi. Ditt varumärke är en immateriell tillgång och att stärka det gör att du inte bara stärker ditt företags värdering, det ger dig även möjlighet att höja premien på dina varor eller tjänster.

Analysera och följ upp

Att förutspå framtiden är så gott som omöjligt så var beredd på att du kommer behöva revidera din tillväxtstrategi. Analysera och följ löpande upp kundrespons, marknadsföring och omvärlden för att kunna göra justeringar i din strategi. Flexibilitet och förmåga att snabbt justera planer är avgörande för att du ska lyckas med din tillväxt och nå långsiktig framgång. Genom att mäta framsteg mot dina mål och vara öppen för förändring säkerställer du att du kan bibehålla din relevans och konkurrenskraft för att lyckas med din tillväxtresa.