Få hjälp med Sparkonto

Här kan du hitta svar på dina frågor gällande Sparkonto

Vanliga frågor

Vad är Froda och vilka står bakom?

Froda är ett svenskt kreditmarknadsbolag med säte i Stockholm som grundades 2015. Genom att digitalisera processen för företagslån har vi gjort det möjligt att hjälpa fler företag med skräddarsydd finansiering baserad på deras unika affärsidé och verksamhet, till marknadsledande villkor. Froda grundades med ambitionen att vara en ansvarsfull kreditgivare, med tydlighet och transparens rörande avgifter och villkor, som behandlar sina kunder på ett hederligt, rättvist och professionellt sätt. Froda erbjuder företagslån, sparkonton för privatpersoner samt embedded financing tjänster.

Idag är Froda ett av Sveriges snabbast växande fintechbolag och har hjälpt fler än 50,000 företag att växa. Förutom företagslån erbjuder Froda sparkonton för privatpersoner och embedded financing tjänster genom Froda Embedded. Froda är ett kreditinstitut som har statlig insättningsgaranti och står under Finansinspektionens (FI) tillsyn. Grundarna är aktiva i bolaget och bakom bolaget står många namnkunniga investerare, som exempelvis Karl-Johan Persson (HM), Nicklas Storåkers (Avanza) och Victor Jacobsson (Klarna).

Hur öppnar jag ett sparkonto?

Du kan öppna ett sparkonto genom att logga in med BankID här.

Vilken sparränta har Froda?

Sparräntan beror på vilket sparkonto du har och framgår när du öppnar kontot. För sparkonton med rörlig ränta kan räntesatsen justeras både upp och ner. För sparkonton med bunden ränta är räntesatsen densamma under hela löptiden. Aktuell ränta går att se på hemsidan eller på Mina sidor.

Omfattas mitt sparanade av den statliga insättningsgarantin?

Ja. Läs mer om den statliga insättningsgarantin här.

Vem kan öppna ett sparkonto?

Privatpersoner över 18 år som är bosatta i Sverige och har ett svenskt bankkonto.

Sparkonto

Vad händer med pengarna när löptiden för mitt bundna sparkonto går ut?

Vid löptidens slut går ditt sparkonto över till att har rörlig ränta. Dina pengar inklusive intjänad ränta blir då tillgängligt för uttag. Om du vill fortsätta ha ett sparkonto med bunden ränta behöver du skapa ett nytt sparkonto med önskad löptid och föra över pengarna till det nya kontot.

Behöver jag betala skatt på min intjänade ränta?

Ja, i samband med att räntan kapitaliseras så dras en källskatt på 30% som Froda meddelar till Skatteverket. Du behöver inte göra något.

Kan jag se transaktioner för ett avslutat konto?

Ja, om du loggar in på Mina sidor kan du välja “visa avslutade konton” och sedan klicka på kontot du vill se transaktioner för.

Hur öppnar jag ett sparkonto?

Du kan öppna ett sparkonto genom att logga in med BankID här.

Hur gör jag för att avsluta mitt sparkonto?

Gå in på Mina sidor och öppna din kontoöversikt. Därifrån kan du klicka dig in på ditt konto och sedan avsluta ditt konto.

Jag har ett sparkonto hos Froda genom Avanza, hur fungerar det?

Pengarna på ett Sparkonto + Froda som distribueras genom Avanza Bank är placerade hos Froda precis som våra övriga sparkonton. Om du har sparkonton hos Froda både via Froda och genom Avanza läggs det sammanlagda beloppet på dina konton ihop och det sammanlagda beloppet omfattas av gränsen för insättningsgaranti på 1 050 000 SEK.

Varför behöver jag BankID för att öppna ett konto?

Vi behöver kunna säkerställa din identitet när du öppnar ett konto och använder BankID som lösning för att göra det.

Kan jag öppna ett sparkonto utan BankID?

Nej, du behöver ha BankID för att kunna öppna ett sparkonto. Läs om hur du skaffar ett BankID här.

Hur loggar jag in på mitt sparkonto?

Du kan logga in på ditt sparkonto genom att identifiera dig med BankID här.

Kan jag öppna ett gemensamt sparkonto?

Nej, Froda tillåter endast en kontohavare per sparkonto.

Finns det en årsavgift för mitt sparkonto?

Nej, det finns ingen årsavgift för någon av våra sparkonton.

Kostar det något att öppna ett sparkonto?

Nej, det kostar ingenting att öppna ett sparkonto.

Kan jag öppna flera sparkonton?

Ja, du kan öppna flera sparkonton.

När får jag tillgång till min intjänade ränta?

Din intjänade ränta sätts in på ditt konto den 31 december varje år samt när kontot avslutas ifall du har ett sparkonto med rörlig ränta. För sparkonton med bunden ränta betalas den intjänade räntan ut när löptiden för kontot löper ut eller när kontot avslutas.

Hur informeras jag om ränte- eller avgiftsändring?

På vår hemsida och via Mina sidor.

Ränta

Vilken sparränta har Froda?

Sparräntan beror på vilket sparkonto du har och framgår när du öppnar kontot. För sparkonton med rörlig ränta kan räntesatsen justeras både upp och ner. För sparkonton med bunden ränta är räntesatsen densamma under hela löptiden. Aktuell ränta går att se på hemsidan eller på Mina sidor.

Hur sätter jag in pengar till mitt sparkonto?

Insättningar sker genom bankgiro till 652-5125 med ditt kontonummer hos Froda som OCR/referens.

Kan jag göra flera insättningar till mitt sparkonto?

Det beror på om du har ett sparkonto med rörlig eller bunden ränta. Sparkonton med rörlig ränta har obegränsade insättningar. För sparkonton med bunden ränta kan du bara göra en insättning när kontot öppnas. Ifall du vill göra flera insättningar till bunden ränta efter att du öppnat ett konto kan du öppna ett nytt konto med önskad löptid. Ifall du försöker göra ytterligare insättningar på ett konto med bunden ränta kommer pengarna att antingen placeras på ett sparkonto med rörlig ränta eller betalas tillbaka till ditt anmälda uttagskonto.

Insättningar

Omfattas mitt sparanade av den statliga insättningsgarantin?

Ja. Läs mer om den statliga insättningsgarantin här.

Hur mycket kan jag spara hos Froda?

Det högsta beloppet, inklusive intjänad ränta, som kan finnas på kontot är begränsat till 1 050 000 kr. Ifall ditt saldo överstiger det beloppet kommer den överstigande delen att automatiskt betalas ut till ditt anmälda uttagskonto.

Kan jag sätta in pengar i andra valutor än SEK?

Nej, du kan endast göra insättningar i SEK till våra sparkonton.

Hur länge kan jag vänta med att sätta in pengar när jag öppnat ett sparkonto?

Första insättning ska ske inom 30 dagar från den dag då kontot öppnades.

Hur lång tid tar det innan min insättning syns på mitt sparkonto?

Det kan normalt sett se insättningen på ditt konto inom 1-2 bankdagar.

Finns det någon maxgräns för hur mycket jag kan sätta in?

Ja, det hösta beloppet du kan sätt in är 1 050 000 kr.

Uttag

Vad för typ av konto kan användas som uttagskonto?

Ditt uttagskonto måste vara ett transaktionskonto i en svensk bank och innehålla clearing- och kontonummer. Bankgiro eller plusgiro fungerar inte som uttagskonto.

Hur ändrar jag mitt uttagskonto?

Du kan ändra ditt uttagskonto på Mina sidor. Klicka på ditt namn i menyn, välj "mina uppgifter" och klicka på "hämta mitt kontonummer". Välj den bank som du har ditt önskade uttagskonto hos, identifiera dig med mobilt BankID och välj vilket konto du vill ha som uttagskonto. Om du har problem att byta uttagskonto kan du skicka ett meddelande i inloggat läge för att få hjälp med det.

Hur gör jag uttag från mitt sparkonto?

Logga in på Mina sidor och välj "uttag" i den vänstra spalten.

Hur lång tid tar det innan jag har pengarna på mitt uttagskonto?

Det sker normalt sett inom 2-3 bankdagar.

Kan jag ta ut pengar från ett sparkonto med bunden ränta?

Ja, du kan göra uttag från ett sparkonto med bunden ränta är det möjligt mot en avgift på 1 % av uttagsbeloppet. Detsamma gäller ifall du vill avsluta kontot under dess löptid.

Finns det något maxbelopp för hur stora uttag jag kan göra?

Nej, men du kan aldrig ta ut mer pengar än vad som finns på ditt sparkonto.

När kan jag göra uttag efter att jag gjort den första insättningen?

För sparkonton med rörlig ränta finns det ingen tidsgräns för när du kan göra ditt första uttag. Vill du göra uttag från ett sparkonto med bunden ränta är det möjligt mot en avgift på 1% av uttagsbeloppet.

Användare

Vem kan öppna ett sparkonto?

Privatpersoner över 18 år som är bosatta i Sverige och har ett svenskt bankkonto.

Kan jag öppna ett sparkonto om jag inte har ett svenskt bankkonto?

Nej, det krävs att du har ett svenskt bankkonto för att kunna göra insättningar till ditt sparkonto hos Froda.

Kan jag öppna ett sparkonto om jag inte är folkbokförd i Sverige?

Nej, du måste vara bosatt i Sverige.

Kan jag öppna ett sparkonto till mitt barn som är minderårigt?

Nej, vi erbjuder endast sparkonto för privatpersoner som fyllt 18 år.

Kan jag öppna ett sparkonto för ett företag eller en förening?

Nej, vi erbjuder endast sparkonto för privatpersoner.

Övrigt

Vad är Finshark?

För att verifiera uttagskonton använder Froda en lösning från Finshark där bankonton verifieras via mobilt BankID. Finshark är ett Svenskt bolag under tillsyn av Finansinspektionen.

Vad behöver jag göra för att föra över pengar och avsluta ett konto som tillhör ett dödsbo?

När någon går bort skickas ett engagemangsbesked ut automatiskt till dödsboets folkbokföringsadress med information om vilka tillgångar dödsboet har hos Froda. Först när bouppteckningen är klar kan dödsboets engagemang hos Froda avslutas och pengarna betalas ut. För att pengarna ska kunna betala ut till dödsboet behöver vi få in följande handlingar:

– Avslutsblankett för dödsbo, du hittar blanketten här.

– Fullmakt, i det fall en person representerar alla dödsbodelägarna eller en jurist hjälper till med avslut. Du hittar fullmakten här.

– Kopia på ID handling för samtliga dödsbodelägare.

Posta den ifyllda och undertecknade blanketten, eventuella fullmakter och kopia på ID handlingar till oss på adressen:

Froda AB

Katarinavägen 9

116 45 Stockholm

Hur gör jag uttag om jag inte har mobilt BankID?

Om du inte har mobilt BankID för att verifiera ditt uttagskonto kan du skicka ett meddelande i inloggat läge med kontobevis från din bank som innehåller clearingnummer, kontonummer, namn och personnummer.

Hur hanteras mina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med Frodas Integritetspolicy. Läs mer om den här.

Hur ser jag mitt kontoutdrag?

Logga in på Mina sidor och välj det konto som du vill ha kontoutdrag för. Välj sedan "transaktioner" i menyn och ange önskat tidsintervall för kontoutdraget.

Hur ser jag mitt årsbesked?

Du kan ladda ner ditt årsbesked under "dokument" i den vänstra spalten på Mina sidor.

Hur ser jag mitt engagemangsbesked?

Du kan ladda ner ditt engagemangsbesked under "dokument" i den vänstra spalten på Mina sidor.

Feedback

Hur gör jag om jag vill ge er feedback?

Vi vill gärna veta vad du tycker och uppskattar feedback om hur du upplever våra produkter och tjänster för att vi ska kunna utveckla och göra dem än bättre för dig. Om du vill ge oss feedback kan du läsa mer här för att dela med dig av dina synpunkter. Din feedback kommer att ses över av personen som ansvarar för produkten eller tjänsten i fråga och oavsett om ditt förslag kan genomföras eller inte kommer vi att återkoppla kring din feedback.

Information om tvistlösning för konsumenter

Vi gör allt vi kan för att du som kund ska vara nöjd med våra tjänster. Om det ändå skulle uppstå en tvist mellan dig och Froda som inte kan lösas av vår kundservice, kan du anmäla ditt ärende till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Froda deltar i ARNs tvistelösningsförfarande och följer deras rekommendationer för ärenden som prövas.

Du når Allmänna reklamationsnämnden via:

Hemsida: www.arn.se

Adress: Postbox 174, 101 23 Stockholm, Sverige

EU-kommissionen erbjuder en plattform på nätet, för att lösa tvister som har uppstått i e-handel över landsgränserna, utanför domstolarna. Via den här plattformen kan du anmäla ditt ärende på alla officiella EU-språk.

Hur skickar jag in ett klagomål om jag är missnöjd över hur ni har hanterat mitt ärende?

Om du är missnöjd ber vi dig att i första hand kontakta Frodas support@froda.se kundservice. Vi vill gärna reda ut problem eller eventuella missförstånd som har uppstått för att kunna ta dina synpunkter vidare.

Vad kan jag göra om jag har skickat in ett klagomål till er kundservice men fortfarande inte är nöjd?

Om du fortfarande är missnöjd med svaret du fått kan du skicka en skriftlig begäran till klagomal@froda.se om handläggning till Frodas kundombudsman som är klagomålsansvarig på Frodas. Kundombudsmannen kommer då, på ett opartiskt sätt, se över ditt ärende noggrant och göra en ny bedömning. Läs mer om hur vi hanterar eventuella klagomål och vad den skriftliga begäran ska innehålla här.

Information om tvistelösning för konsumenter

Vi gör allt vi kan för att du som kund ska vara nöjd med våra tjänster. Om det ändå skulle uppstå en tvist mellan dig och Froda som inte kan lösas av vår kundservice, kan du anmäla ditt ärende till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Froda deltar i ARNs tvistelösningsförfarande och följer deras rekommendationer för ärenden som prövas.

Du når Allmänna reklamationsnämnden via:

Hemsida: www.arn.se

Adress: Postbox 174, 101 23 Stockholm, Sverige

EU-kommissionen erbjuder en plattform på nätet, för att lösa tvister som har uppstått i e-handel över landsgränserna, utanför domstolarna. Via den här plattformen kan du anmäla ditt ärende på alla officiella EU-språk. Plattformen hittar du här.

Vad kan jag göra om jag har skickat in ett klagomål till er kundservice men fortfarande inte är nöjd?

Om du fortfarande är missnöjd med svaret du fått kan du skicka en skriftlig begäran till klagomal@froda.se om handläggning till Frodas kundombudsman som är klagomålsansvarig på Frodas. Kundombudsmannen kommer då, på ett opartiskt sätt, se över ditt ärende noggrant och göra en ny bedömning.

Läs mer om hur vi hanterar eventuella klagomål och vad den skriftliga begäran ska innehålla här.

Hur skickar jag in ett klagomål om jag är missnöjd över hur ni har hanterat mitt ärende?

Om du är missnöjd ber vi dig att i första hand kontakta Frodas kundservice. Vi vill gärna reda ut problem eller eventuella missförstånd som har uppstått för att kunna ta dina synpunkter vidare.

Hur gör jag om jag vill ge er feedback?

Vi vill gärna veta vad du tycker och uppskattar feedback om hur du upplever våra produkter och tjänster för att vi ska kunna utveckla och göra dem än bättre för dig. Om du vill ge oss feedback kan du kontakta oss på 0850131100 eller mail för att dela med dig av dina synpunkter. Din feedback kommer att ses över av personen som ansvarar för produkten eller tjänsten i fråga och oavsett om ditt förslag kan genomföras eller inte kommer vi att återkoppla kring din feedback.

Hur verifierar jag mitt konto?

1. Logga in

Logga in på på Mina sidor.

2. Mina uppgifter

Klicka på ditt namn i menyn och välj "Mina uppgifter".

3. Hämta ditt kontonummer

Vid "Uttagskonto" klickar du på "Hämta mitt kontonummer".

4. Välj din önskade bank

Välj den bank som du har ditt önskade uttagskonto hos.

5. Legitimera dig

Legitimera dig och välj vilket konto du vill ha som uttagskonto.

6. Ditt konto är nu verifierat

Ditt uttagskonto är verifierat och du kan ta ut pengar.

Hur skapar jag ett sparkonto hos Froda?

1. Öppna sparkonto

För att påbörja registrering av sparkonto, tryck på "Öppna sparkonto".

2. Identifiera med BankID

Efter att du klickat i "Öppna sparkonto" kommer du behöva identifiera dig med BankID. Detta behövs för att verifiera dig och fyller i din information.

3. Fyll i uppgifter

Efter BankID fyller du i den nödvändiga information som vi behöver. Ifall du funderar på vad något betyder, se ovan för svar på vanliga frågor.

4. Fyll i frågeformulär för kundkännedom

Fortsätt fyll i den information vi behöver för att skapa ditt sparkonto. Tryck sedan på "spara".

5. Välj sparform

Välj den sparform du vill ha, rörlig eller fast ränta. Obs! Se över vilken aktuell ränta det är för vardera sparform.

6. Slutför registrering

Nu behöver du endast trycka på "öppna ett nytt konto". Efter detta är du klar, grattis till ditt nya sparkonto hos Froda!

Hur gör jag ett uttag?

1. Gå in på "uttag"

När du är inloggad, se vänster i menyn och klicka på "uttag" för att påbörja.

2. Välj sparkonto

Väl inne på uttags-fliken, klicka för att välja vilket sparkonto du vill göra ett uttag från.

3. Välj uttagskonto

Välj det konto du vill att dina pengar ska överföras till här.

4. Specificera belopp

Välj det belopp du vill ta ut. Du kan här skriva en notering ifall du behöver det.

5. Läs igenom detaljerna

Se över de ifyllda rutorna för att säkerställa att du gjort det du vill göra. Godkänn sedan för att fortsätta.

6. Nu har du gjort ett uttag

Bra jobbat! Nu har du gjort ett uttag. Vanliga frågor och funderingar finns besvarade ovanför.

Hur kontaktar jag kundtjänst?

1. Meddelanden i meny

Väl inloggat i ditt sparkonto finns "meddelanden" i menyn. Klicka ned denna för att påbörja kontakt.

2. Nytt meddelande

Klicka på "nytt meddelande" för att fortsätta vidare och kunna skriva din fråga.

3. Fyll i rutorna

Nu kan du fylla i rubrik, förslagsvis din fråga, och fortsätt med att förklara din problematik i meddelande-rutan.

4. Bifoga bilaga och skicka

Du har möjlighet att bifoga en bilaga om du vill det. Sedan fortsätter du för att ställa din fråga genom att trycka "skicka".

5. Meddelanden & svar

Du finner dina meddelanden och svar i menyn under "Mina meddelanden".

6. Mina meddelanden

Du kan konversera och svara kundtjänst ifall det krävs fortsatt dialog, detta gör du under "mina meddelanden" även.

Som en långivare
borde vara

Vi har byggt Froda kring att ha samma incitament som dig. Det betyder helt enkelt att när du lyckas, gör vi det med.
Mail
Alltid tillgängligt
Svarstid
Inom 24h
Telefon
Öppet
Öppettider
Mån - Fre: 10–15