Fem tips för en stabil ekonomi i företaget

Fem tips för en stabil ekonomi i företaget
Som företagare är det A och O att ha koll på företagets ekonomi. En stabil och välskött ekonomi säkerställer att företaget kan uppfylla sina finansiella åtaganden, att det finns kapital för att investera och att möjligheten att hantera oförutsedda utmaningar ökar. Här är fem tips som kan hjälpa dig när det kommer till företagets ekonomi. 

Håll koll på alla in-och utgifter

Ett första steg för att hålla koll på företagets ekonomi är att ha förståelse för dina inkomster och utgifter. Detta innebär att noggrant hålla koll på samtliga finansiella transaktioner, som försäljningsintäkter, kostnader för varor och tjänster, löner, och andra driftskostnader. Genom att använda digitala verktyg som ett automatiskt bokföringssystem kan du följa dessa flöden enklare och därmed snabbt identifiera och åtgärda eventuella avvikelser. Dessa system erbjuder ibland även analytiska insikter som hjälper dig att identifiera mönster och potentiella problemområden som kan påverka ditt kassaflöde, och därmed även företagets ekonomi, negativt.

Bygg upp en finansiell buffert

En stark buffert för att kunna hantera oförutsedda händelser och är av vikt för såväl privatpersoner som företag. För mindre företag, där det ekonomiska utrymmet oftast är mer begränsat och där stor variation i flödet av inbetalningar är vanligt, kan det vara skillnaden mellan överlevnad och att behöva lägga ner verksamheten. En buffert bör vara tillräckligt stor för att täcka ditt företags operativa kostnader i minst 2-3 månader. För att bygga upp en stabil buffert kan du avsätta en andel av dina månatliga inkomster, skära ner på onödiga utgifter, eller omstrukturera dina befintliga skulder för att minska på månadskostnaderna. 

Optimera kassaflödet

Bra likviditet och frigjort kapital gör att ditt företag kan använda dess ekonomiska medel optimalt samt att du kan undvika perioder med hög finansiell belastning. Ett sätt att åstadkomma det är att försöka optimera kassaflödet och försöka få betalt av kunderna så nära som möjligt inpå att du behöver betala dina leverantörer. Genom att förhandla om betalningsvillkor med leverantörer kan du synkronisera utbetalningarna med dina inkommande betalningar. Du kan ge kunder rabatt för tidiga betalningar för att uppmuntra dem att betala snabbare. 

Planera för säsongsvariationer

I princip alla företag har någon form av säsongsmässig variation i sina affärscykler. Att ha förståelse och planera för dessa är viktigt för att ha full kontroll över företagets ekonomi. Under lågsäsong kan du se över kostnader, planera för den kommande högsäsongen och göra inköp i god tid för att få bättre pris. På så sätt kan du enklare allokera resurserna under högsäsongen för att säkerställa att du kan svara mot kundernas förväntningar. En flexibel budget som kan anpassas efter säsongens behov är nyckeln till att hantera dessa svängningar och extern finansiering kan hjälpa ditt företag att jämna ut topparna och dalarna för att säkra en mer jämn likviditet under året. 

Använd tekniska hjälpmedel

Idag finns en rad tekniska hjälpmedel som kan underlätta livet för dig som företagare. Det kan vara allt från automatiserad redovisning där alla transaktioner bokförs automatiskt, till verktyg som underlättar arbetet med leads, marknadsföring eller analys. Senaste året har även utvecklingen inom AI gått fort vilket har lett till ökade möjligheter för företagare. Genom integrationen av AI och maskininlärningsverktyg kan du enklare prognostisera företagets ekonomi för framtiden samt få anpassade rekommendationer baserade på ditt företags unika data.

Hjälpte detta dig?
Kände du att du fick informationen du sökte efter i denna artikeln?
Tack!
Något gick fel