Opinion
27 Jun 2023

Hur du sätter en hållbar tillväxtstrategi

Hur du sätter en hållbar tillväxtstrategi
I en snabbt föränderlig värld är hållbar tillväxt avgörande för långsiktigheten i ditt företagande. Att ta fram en effektiv tillväxtstrategi som håller i det långa loppet kräver såväl ambition som strategisk planering och genomförande. I den här artikeln kommer vi att gå igenom några av nyckelkomponenterna i att utforma en långsiktig och hållbar tillväxtstrategi för ditt företag. Det innefattar att bilda dig en uppfattning om nuläget, sätta tydliga mål, förstå dina kunder, driva innovation, investera i personalen, ha en stark finansiell grund, effektiv marknadsföring samt att kontinuerligt utvärdera och justera din strategi.

Få koll på nuläget

Innan du börjar planera för framtiden behöver du försäkra dig om att du har koll på nuläget. Varje lyckad tillväxtstrategi börjar därför med en grundlig analys av ditt företags nuläge och nuvarande position. Utför en SWOT-analys för att identifiera dina styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Analysera trender, dina konkurrenter, din kundbas, och dina interna resurser för att förstå hur ditt företag skiljer sig från konkurrenterna, kunna identifiera potentiella möjligheter och eventuella framtida risker. På så sätt kan du identifiera de mest lönsamma tillväxtmöjligheterna och undvika potentiella fallgropar.

Sätt tydliga mål

Nästa steg är att definiera mål för företaget och tillväxten. Det görs lämpligen genom SMART modellen där målen ska vara specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna. Målen du sätter upp kan vara allt ifrån ökad omsättning eller kundtillväxt, till att ta marknadsandelar, geografisk expansion eller lansera nya produkter. Dina mål bör vara anpassade efter företagets övergripande vision och ambitioner. Målen ska syfta till att ge en tydlig riktning för företagets utveckling samtidigt som de ska vara flexibla nog att anpassas efter förändrade marknadsförhållanden.

Fokusera på dina kunder

Förståelse för dina kunder och att svara mot deras behov är centralt för långsiktigt framgångsrikt företagande. Att regelbunden samla in kundfeedback och genomföra marknadsundersökningar för att förstå deras preferenser, beteenden och problem är därför en självklarhet del i varje tillväxtstrategi. När du fått bättre förståelse för dina kunder kan du anpassa dina produkter och tjänster baserat på insikter och därmed ge dig själv bättre förutsättningar för högre kundnöjdhet och lojalitet. Det kan handla om att skräddarsy dina erbjudanden, förbättra kundservicen eller utveckla nya lösningar som möter kundernas specifika behov.

Omfamna utveckling

Historien är fylld av företag som en gång i tiden stod på toppen av sin kategori innan de fick se sig omsprungna för att de inte hängde med i utvecklingen. Du är aldrig bättre än din senaste prestation är ett vanligt uttryck som i allra högsta grad stämmer in på livet som företagare. För att ditt företag ska hålla sig relevant behöver det hänga med i utvecklingen och det enklaste sättet att göra det är att uppmuntra till en kultur av innovation på ditt företag. Då kan du lägga grunden för öppenhet för nya idéer, tekniker och affärsmodeller. Det gör det även enklare att snabbt anpassa dig till marknadsförändringar och kundbeteenden, något som är nyckeln till hållbar tillväxt. Din tillväxtstrategi kan därför med fördel innefatta investeringar i utveckling, uppmuntran till kreativt tänkande bland anställda samt att bevaka tekniska framsteg och branschtrender.

Investera i dina anställda

Om du har anställda i ditt företag är det företagets viktigaste tillgång och att säkerställa att de både är nöjda och att de utvecklas är avgörande för att företaget ska växa. Din tillväxtstrategi bör därför innefatta investeringar i deras utbildning och utveckling samt att erbjuda karriärmöjligheter och fördelar som uppmuntrar till långsiktigt engagemang och lojalitet. Dels för att främja innovation och utveckling i företaget, dels för att skapa en miljö som uppmuntrar till engagemang, samarbete samt ökar dina anställdas tillfredsställelse och motivation. Starka team bidrar till företagets kultur och varumärke, vilket i sin tur både attraherar talang och förbättrar relationen till kunderna.

Planera ekonomin

Ekonomi är en central del i företagandet och dess roll i en tillväxtstrategi är inget undantag. En solid finansiell plan är grundläggande för att hantera tillväxt för det spelar ingen roll hur bra idéer du har om du inte har ekonomin att hantera dem. Det är därför viktigt att inkludera budgetering, kassaflödesprognoser och strategisk allokering av ekonomiska medel i din tillväxtstrategi. Var realistisk i dina ekonomiska förväntningar, förbered dig på olika ekonomiska utfall och säkerställ att det finns tillräckligt med finansiellt svängrum för att hantera oväntade utmaningar eller att du har möjlighet att hoppa på investeringsmöjligheter om de uppstår.

Sätt en strategi för ditt varumärke

Om ekonomi är centralt för att kunna hantera tillväxten är ditt utveckling av varumärke centralt för att den överhuvudtaget ska bli av. Inom marknadsföring brukar arbetet på lång och kort sikt delas upp, där de långsiktiga insatserna är fokuserade mot att bygga och stärka varumärket. Ett starkt varumärke är avgörande för att skilja sig från konkurrenterna och bygga en lojal kundbas. Inkludera därför en plan för hur din marknadsföring ska kommunicera ditt varumärkes värden och fördelar långsiktigt i din tillväxtstrategi. Ditt varumärke är en immateriell tillgång och att stärka det gör att du inte bara stärker ditt företags värdering, det ger dig även möjlighet att höja premien på dina varor eller tjänster.

Analysera och följ upp

Att förutspå framtiden är så gott som omöjligt så var beredd på att du kommer behöva revidera din tillväxtstrategi. Analysera och följ löpande upp kundrespons, marknadsföring och omvärlden för att kunna göra justeringar i din strategi. Flexibilitet och förmåga att snabbt justera planer är avgörande för att du ska lyckas med din tillväxt och nå långsiktig framgång. Genom att mäta framsteg mot dina mål och vara öppen för förändring säkerställer du att du kan bibehålla din relevans och konkurrenskraft för att lyckas med din tillväxtresa.

Hjälpte detta dig?
Kände du att du fick informationen du sökte efter i denna artikeln?
Tack!
Något gick fel