Opinion
27 Jun 2023

Hur kan du som företagare tänka kring omvärldsläget?

Hur kan du som företagare tänka kring omvärldsläget?
Problem i leveranskedjor, råvarubrist samt ökade el- och drivmedelspriser har lett till en orolig världsekonomi, med tilltagande inflation och höjda räntor. Vi befinner oss i en turbulent tid där det är lätt att känna osäkerhet. I den här artikeln ger vi därför tips om hur du som företagare kan tänka kring osäkerheten som råder.

Pris- och konjunkturkänslighet

Hur pris- och konjunkturkänsligheten i din bransch ser ut är något av det första du som företagare borde ta i beaktning. Erbjuder du en produkt eller tjänst som kunderna kommer fortsätta att använda sig av även om tiderna blir sämre, eller kommer du att behöva anpassa ditt erbjudande? Hur konjunkturkänslig din verksamhet är kommer även att påverka hur priskänsliga dina kunder kan komma att vara i fall du behöver höja dina priser på grund av ökade kostnader. Om du säljer en produkt eller tjänst som dina kunder är i stort behov av, kommer de att vara beredda att betala mer för den. Men om du verkar i en konjunkturkänslig bransch kan prishöjningar få stor påverkan på din efterfrågan.


Planera långsiktigt

Under en lågkonjunktur kan det bli spänt i både samhället och ekonomin. I sådana lägen är det lätt att bli reaktiv om du inte har en långsiktig plan att följa. Att göra justeringar och säkerställa att företagets ekonomi klarar tuffare tider är så klart viktigt. Förr eller senare kommer konjunkturen dock att vända till högkonjunktur igen och om du då enbart anpassat verksamheten efter rådande läge finns risken att ditt företag halkar efter konkurrensen. Att ha en långsiktig plan och våga hålla sig till den minskar även risken att ta förhastade beslut som kan slå tillbaka vid ett senare tillfälle. Genom att planera långsiktigt ger du ditt företag möjlighet att dels växa och utvecklas under tuffare tider, dels stå väl rustade att växla upp än mer när konjunkturen vänder upp.

Se över dina avtal

När räntorna och priserna på råvaror går upp är det bra att se över dina avtal – både från leverantörer och till kunder – för att inte stå med ökade kostnader samtidigt som intäkterna minskar. Se därför över dina lokal- och leverantörsavtal och se om du kan binda avtalen under en tid framöver för att undvika att priserna för dem höjs. Även om det inte skulle var möjligt att binda avtalen ger det dig en överblick över vilka potentiella kostnadsökningar du kan drabbas av, och du kan då budgetera för dessa. På motsvarande sätt bör du inte låsa priserna till dina kunder i för stor utsträckning för att ge dig själv möjligheten att kunna öka priserna om dina kostnader ökar.

Lager och likviditet

Det är alltid bra som företag att ha en stark likviditet för att kunna betala skulder på kort sikt. I tider av lågkonjunktur är det dock extra viktigt att ha en buffert ifall du drabbas av ökade kostnader, varför det är bra att börja planera för hur du kan stärka likviditeten i ditt företag. Ytterligare ett tips är att se över din eventuella lagerhållning. Om du har möjlighet kan det vara ett bra läge att fylla på lagret lite mer än vad du i vanliga fall hade gjort. På så vis kan du säkerställa att du har tillgång till produkter eller komponenter som eventuellt kan ta slut hos leverantören, samt skjuta på att ditt företag drabbas av eventuella prishöjningar i leveranskedjan.

Marknadsföring

Många företag väljer att dra ner på marknadsföringen när det är lågkonjunktur när de drar ner på kostnader i allmänhet. Medan det kan se bra ut med minskade utgifter på kort sikt, behöver det inte betyda att det gynnar ditt företag i längden. Om du istället väljer att satsa ytterligare på marknadsföringen när dina konkurrenter skär ner på densamma har du möjlighet att istället öka din försäljning och ta ytterligare marknadsandelar. Något som inte bara kommer gynna ditt företag för stunden, utan även genom att du får ett försprång när konjunkturen vänder upp.

Ta tillfälle att justera verksamheten

När ekonomin i samhället är på topp är det lätt att se mellan fingrarna på sådant som inte riktigt fungerar eller presterar på nivån som det var tänkt. En lågkonjunktur kan därför vara ett tillfälle då det blir enklare att göra sig av med, eller avveckla, delar av verksamheten som sinkar övriga eller innebär mer möda än nytta. Genom att göra det kan du få mer tid och resurser att lägga på delar av verksamheten som genererar bättre avkastning. Det kan även vara ett bra tillfälle att diversifiera verksamheten i företaget för att hitta nya intäktskällor och för att sprida dina risker.

Hjälpte detta dig?
Kände du att du fick informationen du sökte efter i denna artikeln?
Tack!
Något gick fel