Opinion
27 Jun 2023

Information kring omvärdsläget

Information kring omvärdsläget

Hur påverkas Froda styrräntan?

Froda finansierar utlåningen till företag med hjälp av inlåning från allmänheten genom våra sparkonton. Inlåningsräntan som Froda erbjuder för sparkontona påverkas av rådande ränte- och marknadsläge. På grund av höjningen av styrräntan har vi därför behövt höja räntorna för våra sparkonton. Höjningen av inlåningsräntan har dock medfört att våra finansieringskostnader har ökat kraftigt senaste åren.

Varför har ni höjt sparräntan?

För att kunna låna ut pengar till företag krävs det att vi har pengar tillgängliga att låna ut. För att vi ska kunna ha det krävs det att våra sparkonton har en konkurrenskraftig ränta jämfört med övriga marknaden för sparkonton i Sverige. Då höjningen av styrräntan har lett till att det allmänna ränteläget för sparkonton i Sverige har ökat senaste åren har vi behövt höja våra sparräntor för att fortsatt kunna ha pengar tillgängliga att låna ut till företag.

Kommer det att påverka räntan på mitt företagslån?

I största möjliga mån kommer vi arbeta för att inte höja räntorna på redan utställda lån. På grund av de ökade inlåningskostnaderna kan vi dock komma att behöva justera räntan för ett fåtal kunder i enlighet med punkt 4 i de allmänna villkoren för låneavtalet. Vi gör i så fall detta för att säkerställa att vi ska kunna fortsätta att erbjuda samma service och tjänst som tidigare.

Hur kommer det i så fall att påverka min återbetalning?

Vid en eventuell räntehöjning kommer varje lån att påverkas individuellt. Genom att logga in på Minas sidor kan du se din nya ränta och hur den påverkar din återbetalning. På Mina sidor kan du även se om du har möjlighet att ändra din återbetalningstid i det fall att du vill justera kostnaden för varje återbetalning.

Kan ni komma att höja räntan flera gånger?

Huruvida vi kan komma att göra prisjusteringar flera gånger beror på styrräntans utveckling och det allmänna ränteläget.

Hjälpte detta dig?
Kände du att du fick informationen du sökte efter i denna artikeln?
Tack!
Något gick fel