Opinion
27 Jun 2023

När du behöver boosta företagets likviditet

När du behöver boosta företagets likviditet
När renoveringen blir dyrare än planerat, när det oväntade händer eller helt enkelt när företaget behöver en injektion för att nå nästa topp. Då kan likviditeten bli ett hinder för tillväxt.

Vad är likviditet och hur ökar jag den i företaget?

Likviditet är ett mått på ditt företags kortsiktiga betalningsförmåga, eller tillgång till likvida medel, i förhållande till kortfristiga skulder, t.ex. en leverantörsskuld. Förbättrad likviditet betyder alltså kort och gott förbättrad betalningsförmåga. Om företaget exempelvis råkar ut för oväntade utgifter som överstiger den kortsiktiga betalningsförmågan uppstår alltså likviditetsproblem.

Vanligt med tillfälliga likviditetsproblem

I vissa branscher varierar intäkterna kraftigt beroende på säsong. Exempelvis är många service- och turistföretag fullbokade under högsäsong, för att några veckor senare knappt ha några kunder alls. Som småföretagare kan det vara svårt att hantera de här stora svängningarna. Ibland blir svackorna dessutom djupare än man budgeterat för, vilket orsakar problem.

Likviditetsproblem just under lågsäsongen kan vara dubbelt problematiskt, eftersom det kanske är då du har tid att investera – för att på det sättet kunna växa vid högsäsong.

Då kan ett lån vara lösningen. Tänk igenom behovet noga innan du lånar så att du är säker på att du kan betala tillbaka. Låna bara precis till det du behöver.

När det oväntade sker

Små företag är särskilt sårbara för oväntade utgifter. Konsekvenserna blir ofta större desto längre tid det tar att hitta en lösning. Caféägaren vars markis ramlar ner mitt under högsäsong behöver en ny markis omedelbart för att effekten ska bli så liten som möjligt. Restaurangägaren med en ugn som har gått sönder behöver hjälp omedelbart.

Om du inte har hunnit bygga upp en buffert för oväntade utgifter är extern finansiering en möjlighet som ger dig snabb tillgång till likvida medel när det oväntade inträffar.

Ibland klokt att lösa leverantörsskulder med lån

Oförutsedda händelser kan ställa till det ordentligt och det kan bli riktigt tråkigt när du får svårt att betala dina leverantörsfakturor. Ett företagslån ofta en bättre lösning än att riskera företagets relationer med en utebliven betalning. Om du driver ett i övrigt välskött företag behöver det inte vara ett problem att reglera enstaka leverantörsskulder med ett lån.

Öka likviditeten med ett lån – men tänk på det här

Om du driver ett litet företag som plötsligt tappar omsättning eller har olösta leverantörsskulder bör du noggrant analysera vad det beror på. Några saker att fundera över kan vara:

  1. Hur går det för konkurrenterna?
  2. Rör nedgången bara dig?
  3. Har du lönsamhetsproblem som går att rätta till?

Kanske behöver du satsa för att nå fler kunder. Det kan handla om en ny produkt, ny utrustning eller marknadsföring mot en viktig kundgrupp för att öka försäljningen. Tänk igenom behovet noga innan du lånar. Är du säker på att just den här investeringen är rätt? Räkna på ditt utrymme att betala tillbaka lånet.

Hjälpte detta dig?
Kände du att du fick informationen du sökte efter i denna artikeln?
Tack!
Något gick fel