Opinion
27 Jun 2023

Tips för att öka din kreditvärdighet

Tips för att öka din kreditvärdighet
Kreditvärdigheten för ditt företag är mycket viktig, då den bland annat avgör möjligheterna att få lån och även spelar roll för eventuella samarbeten. Ett nystartat företag har alltid högre risk än ett etablerat företag, därför är det extra viktigt att vara noggrann med betalningarna om ditt företag är nystartat. Banker och företag kontrollerar också ägarnas ekonomi och du bör därför undvika  betalningsanmärkningar på även privat nivå. Även styrelsemedlemmarnas privatekonomi kan påverka vilken riskklass ditt företag hamnar i. Nedan ska vi gå igenom mer om hur du ökar ditt företags kreditvärdighet.

Vad tittar banker och företag på när de avgör kreditvärdighet?

Det är många faktorer som väger in när kreditvärdighet hos ett företag bedöms och det är inte bara företagets ekonomi som tas i åtanke utan även ägarnas och styrelsens. Vanligtvis tittar banker och kreditvärdighetsutredare på bokslut och se därför alltid till att de kommer in i tid. De kollar också på företagets nyckeltal och om det finns eventuella betalningsanmärkningar. I regel ska varken företaget eller dess ägare ha några betalningsanmärkningar för att uppnå en hög kreditvärdighet. Även företagets ålder och hur styrelsen ser ut tas i beaktande.

Efter den första årsredovisningen kan ett företags kreditvärdighet öka, därför har nystartade företag vanligtvis ett lågt kreditbetyg. Om du har egen firma påverkar din ekonomi företagets kreditvärdighet. Ju högre eget kapital företaget har desto bättre är det för kreditvärdigheten. Andra aspekter som avgör är företagets vinst och marginaler – ett företag med bra vinst under en längre tid får en högre kreditvärdighet. Tänk dock på att bokföringen är mycket viktig. Se även till att ha administrativ koll så att räkningar betalas i tid.

Hur ökar du din kreditvärdighet?

Som företagare kan du öka kreditvärdigheten på ditt företag på ett antal olika sätt och det viktigaste du kan göra är att ha ordning och reda i ditt företag. Du måste ha bra inblick i företagets ekonomi och betala löner och fakturor i tid, samt betala in skatt, moms och arbetsavgifter i god tid. Du bör också se över likviditeten och dina marginaler samt se till att du inte tar för lite betalt för att kunna ta hand om alla löpande kostnader. Planera också för lågsäsong inom er verksamhet.

Finansieringen av ditt företag är också viktig, med en genomtänkt finansiseringsstrategi ökar du företagets kreditvärdighet. Finansiering ska absolut inte användas för att täcka upp om ditt företag inte är lönsamt utan det ska användas för att öka företagets lönsamhet. Det kan också vara klokt att försöka byta ut din finansiering mot ett billigare alternativ, eller genom att samla allt på ett ställe. Sist men inte minst är kundnöjdheten viktig för företagets kreditbetyg. Nöjda kunder kommer anlita er igen vilket innebär en stadig inkomst, dessutom kan deras goda ord ge nya kunder.

Slutsatser

Precis som när det kommer till din personliga kreditvärdighet handlar det mycket om att hålla ordning på inkomster och utgifter. Du ska betala räkningar i tid och se till att ha inkomster som täcker de löpande utgifterna. Som företag är det alltid klokt att ha en buffert i början, i de fall något oförutsett skulle hända. Tänk också på att din och styrelsemedlemmarnas privatekonomi kan påverka företagets kreditvärdighet, så kontrollera de som du väljer till din styrelse. Ju bättre kreditvärdighet ditt företag har desto mer finansiering kan ni få för att växa.

Hjälpte detta dig?
Kände du att du fick informationen du sökte efter i denna artikeln?
Tack!
Något gick fel