Trendspaning: Så blir 2024 för småföretagare

Trendspaning: Så blir 2024 för småföretagare
Efter några tuffa år för Sveriges företagare ser det äntligen ut som att vi går mot ljusare tider. 2023 kantades av hög inflation, stigande räntor och en kraftig ökning av antalet konkurser. Men om orosmolnen hopade sig i början av 2023 börjar vi nu i början av 2024 istället kunna se en ljusning vid horisonten. Konjunkturinstitutet spår att lönerna kommer stiga snabbare än priserna under året och efter två år av höjningar av styrräntan förväntas Riksbanken sänka den under 2024. Detta kommer ge både hushåll och företag större utrymme för konsumtion och investeringar. Något som kan komma att gynna särskilt mindre företag, som i regel är mer räntekänsliga samt har mindre utrymme att möta tuffare tider jämfört med stora. 
Utöver ekonomin finns det trender inom artificiell intelligens, marknadsföring och kundrelationer som det är av värde för företagare att hålla koll på och som vi kommer gå igenom i den här artikeln.

Ekonomi 

Det största området som kommer beröra företagare kommer som sagt fortsatt att vara ekonomin och den ekonomiska utvecklingen. Inflationen föll i slutet av 2023 ner på nivåer strax ovanför Riksbankens inflationsmål om 2 procent och den förväntas sjunka ytterligare under året. Den höga inflationen har varit den drivande faktorn till Riksbankens höjningar av styrräntan och i takt med att den nu sjunker väntas Riksbanken sänka styrräntan under året, något som kommer innebära lättnader för företagare på flera fronter. Sänkning av styrräntan leder till att ränteutgifterna för såväl privatpersoner och företag minskar och att utrymmet för konsumtion därmed ökar. Företagare kan således se fram emot ett år med mindre motvind och där försäljningsintäkterna ökar och den ekonomiska stressen minskar. Räntesänkningar kan även leda till att möjligheterna för företagare att ta in externt kapital, samt villkoren för att göra detsamma, kommer att förbättras. Satsningar och investeringar som fått stå åt sidan de senaste åren har därför potential att bli av när det blir enklare att finansiera dessa igen. 

Blickar vi framåt presenterade även regeringen två förslag i höstbudgeten som kommer underlätta för företagare både i termer av kostnader och administration. Det ena är att omsättningsgränsen för när företag behöver redovisa moms planeras att höjas från 80 000 kronor till 120 000 kronor den 1 januari 2025. Således kommer fler mindre företag att slippa lägga på samt redovisa moms. Det andra är att de lanserat ett förenklingspaket samt upprättat ett förenklingsråd som ska verka för att minska regelbördan och de administrativa kostnaderna för företag för att på så sätt frigöra mer tid till kärnverksamheten. 

Artificiell intelligens

Ett av 2023 års stora teman var AI:s utveckling och framfart på bred front. AI och maskininlärning har egentligen varit en del av våra liv under lång tid utan att vi riktigt reflekterat över det, men i takt med att utvecklingen inom generativ AI det senaste året har intresset för AI fullständigt exploderat. För företagare i allmänhet, och mindre företag i synnerhet, innebär utvecklingen inom AI stora möjligheter framåt. Många administrativa uppgifter som tidigare behövts göras manuellt kan komma att automatiseras med hjälp av AI, framtidsprojiceringar kommer bli mer träffsäkra och uppgifter som tidigare krävt extern kompetens kommer kunna utföras av företagen själva i framtiden. Som företagare finns det därför ett värde i att börja sätta sig in i hur AI skulle kunna komma till användning i ditt företag för att dels frigöra tid, dels bidra till ökad tillväxt. 

Marknadsföring

Förutsättningarna för att lyckas med marknadsföringen som företagare har förbättrats avsevärt de senaste åren. Det behövs inte längre varken en byrå, dyr utrustning eller ett gigantiskt mediebudget för att producera material med hög kvalitet och få spridning på det. De flesta företagarna kan idag sköta marknadsföringen själva med hjälp av digitala verktyg, en plan för vad marknadsföringen ska åstadkomma samt att kontinuerligt avsätta tid till det. Marknadsföring är dessutom ett område där generativ AI kan komma att ha störst påverkan för företagare då det kommer förenkla alltifrån produktion av text och visuellt material, till framtagandet av planer och medieinvesteringar. Något som kommer frigöra tid som istället kan läggas på att analysera trender och kundbeteenden för att sedan kunna anpassa marknadsföringen därefter.

Kundrelationer

I takt med att den ekonomiska pressen troligtvis minskar och köpkraften i samhället ökar innebär det även att företagare kommer behöva ägna mindre av sin tid åt att vara reaktiva och istället kan börja blicka framåt och vara mer långsiktiga i sina prioriteringar. Ett område som därför lär få ökat fokus är att försöka att bygga starka och långsiktiga kundrelationer. Den tekniska utvecklingen innebär att det blir möjligt för mindre företag att erbjuda skräddarsydda kundupplevelser på ett sätt som tidigare bara större företag med omfattande resurser kunnat göra. AI kommer även tillgängliggöra mer avancerad dataanalys som företagare kan använda för att förstå sina kunders beteenden och preferenser bättre, och därmed ta fram mer riktade, relevanta och personliga erbjudanden. 

Hjälpte detta dig?
Kände du att du fick informationen du sökte efter i denna artikeln?
Tack!
Något gick fel