Opinion
27 Jun 2023

Varför det är bra att ha koll på alternativkostnad som företagare

Varför det är bra att ha koll på alternativkostnad som företagare
Alternativkostnad är ett begrepp som ofta används inom ekonomi. Men vad betyder det egentligen? Och varför är det bra att ha koll på det när du driver företag?

Som företagare står du dagligen inför att göra diverse val och prioriteringar, stora som små, och för varje val du gör innebär det att någonting annat får stå tillbaka. Det behöver inte vara att du aktivt väljer ett av flera alternativ, men dina resurser är inte oändliga. Varje resurs som används på ett visst sätt leder därför till att samma resurs inte kan användas på ett annat sätt. Och det är här som alternativkostnaden kommer in. Alternativkostnaden beskriver nämligen den förlorade intäkten, eller värdet, för det alternativ som valdes bort.

Det därför mycket att vinna på att lära sig om alternativkostnad. För tar du den i beaktning i beslutsfattandet kommer det leda till att du kan ta mer välgrundade beslut som gynnar ditt företag mest. När du investerar tid, pengar eller andra resurser i en del av ditt företag väljer du indirekt bort andra potentiella investeringar. Att överväga vad som offras gör att du kan fatta mer informerade beslut som maximerar resursernas användning och har störst effekt för företaget både på lång och kort sikt.

Använda alternativkostnad i beslutsfattandet

När du satt dig in vad alternativkostnad innebär bör du ta det i beaktning när du fattar beslut som rör företaget. Överväg alla alternativ innan du fattar dina beslut och sätt dig in i vad du kommer att ge upp ifall du väljer respektive alternativ. Genom att göra det kan du bli bättre på analysera de olika alternativen, uppskatta värdet på dina resurser och prioritera det som ger högst avkastning.

När det kommer till olika investeringar kan alternativkostnaden spela in på olika sätt beroende på om det är en fråga om ett antingen-eller beslut eller om det handlar om hur du ska fördela en resurs. Låt säga till exempel att du ska köpa in en maskin och väljer mellan två alternativ. Alternativ 1 är billigare, men alternativ 2 har högre kapacitet och kan därför producera mer. Förenklat blir då alternativkostnaden ifall du väljer alternativ 1 bortfallet i produktion som alternativ 2 hade givit, vilket sedermera hade lett till att du kunnat sälja mer. Hade du istället valt alternativ 2 hade det inneburit att du behövt lägga mer pengar initialt och därmed prioritera bort någonting annat. Alternativkostnaden för alternativ 2 hade då blivit det du kunnat använda mellanskillnaden till ifall du istället valt alternativ 1. Här blir det alltså en avvägning för att se vilket val som hade gett störst avkastning sett till helheten.

Alternativkostnadstänk kan även hjälpa dig att prioritera och värdera din tid bättre som företagare. Ett tydligt exempel är frågan om att hantera ekonomin själv eller att anlita någon. Att anlita någon kostar pengar, men att göra det själv innebär att du behöver lägga tiden på det. Du behöver då offra tid som du hade kunnat lägga på sånt som genererat intäkter. Du kan antingen spara tid eller pengar och avvägningen blir huruvida intäkterna du hade genererat under tiden du sparat skulle överstiga kostnaden för att ta hjälp eller inte. Ytterligare ett exempel är om de ska prioritera mellan olika satsningar och problem. Du kanske har fyra olika saker du har möjlighet att genomföra under en viss tidsperiod. Tre av dem kräver mindre resursanvändning medan en kräver mer, och du behöver välja mellan att antingen göra de tre mindre eller den större. I det läget är det lätt att ta tag i de mindre uppgifterna då de troligtvis har kortare startsträcka och det känns bra att få saker gjort. Men ifall alla tre mindre insatser tillsammans har mindre effekt än en den större är det slöseri med resurser att prioritera dem istället för den större.

Alternativkostnad och finansiering

Har du någonsin övervägt om du ska spara ihop till en investering eller ta ett företagslån och göra investeringen här och nu? Eller har du tänkt om du ska öka dina inköp men är rädd för att belasta likviditeten för mycket? Vid båda dessa tillfällen hade alternativkostnaden hjälpt dig att ta det mest optimala beslutet. Om du sparar ihop till en investering istället för att använda finansiering sparar du förvisso in på kostnaden för ränta. Men hade du gjort investeringen med hjälp av finansiering hade du fått avkastning för den tidigare. Ifall du sparar ihop till den blir därmed alternativkostnaden den uteblivna avkastningen under tiden tills du gör investeringen. Är alternativkostnaden högre än räntekostnaden för företagslånet hade ditt företag gynnats av att du använt finansiering. Frågan om att finansiera större inköp fungerar på liknande sätt. Är den potentiella vinsten du kan generera av att göra större inköp, dvs alternativkostnaden ifall du inte gör det, högre än kostnaden för finansieringen är det optimala att göra större inköp med hjälp av finansiering.

Den långsiktiga effekten

Genom att använda dig av alternativkostnad kan du ta mer informerade beslut som maximerar företagets resurser och genererar högsta möjliga avkastning. Det kommer leda till att du kan bli bättre på att identifiera potentiellt lönsamma möjligheter, navigera förändringar och inte hålla fast vid strategier som inte är optimala. Allt som allt kommer du att bli bättre på att planera för framtiden, sätta realistiska mål och utveckla strategier som utnyttjar företagets styrkor och tar tillvara på marknadens möjligheter. Något som kommer leda till att du blir mer framgångsrik i ditt företagande.

Hjälpte detta dig?
Kände du att du fick informationen du sökte efter i denna artikeln?
Tack!
Något gick fel