Opinion
27 Jun 2023

Varför flera investeringar kan behöva göras samtidigt

Varför flera investeringar kan behöva göras samtidigt
Går du i tankarna om att investera, men är osäker på vilken avkastning det skulle ge? Eller har du gjort en investering som inte riktigt gett önskat resultat? I båda fallen är det bra att ha koll på vad marginellt avtagande avkastning innebär, för att säkerställa att inte någon av företagets resurser tar ut någon annan.

Varje företag har resurser att förhålla sig till. Dessa resurser kallas för produktionsfaktorer och styr hur mycket ett företag kan producera. Som företagare är det bra att ha en generell förståelse kring hur de påverkar och hänger ihop, för att kunna planera sina investeringar samt för att investeringarna ska ge så bra utfall som möjligt. Det är såklart en mängd faktorer och variabler som påverkar ett företags produktion, men generellt sett brukar man säga att det finns två grundläggande produktionsfaktorer som gäller oavsett vad företaget producerar – arbetskraft och kapital. Arbetskraft är de anställda i företaget och vad de bidrar med till produktionen, medan kapital är sådant som används i själva produktionen, exempelvis maskiner, lokaler och likvida medel. Hur mycket arbetskraft respektive kapital som sedan investeras i produktionen styr hur mycket företaget producerar av en vara eller tjänst.

Nyttan av att tillföra ytterligare en resurs

Tillför man, eller tar bort, en enhet av en produktionsfaktor kommer det att påverka den kvantitet som företaget producerar. Förändringen i produktionskvantitet som den förändrade faktorn innebär kallas för marginalprodukt. Exempelvis är marginalprodukten av arbetskraft den förändring i produktionskvantitet som ökningen eller minskningen av en arbetare skulle resultera i. Allt som oftast strävar företag efter att öka sin kapacitet, varför man väljer att öka antingen företagets arbetskraft eller kapital. Att öka en produktionsfaktor kommer i de flesta fall att leda till ökad nytta för företaget. Men om en produktionsfaktor fortsätter att ökas, samtidigt som övriga hålls konstanta kommer det på sikt att leda till att produktionstakten avtar. Resultatet blir då att nytta, eller avkastning, av att tillföra en ytterligare enhet av samma produktionsfaktor kommer att vara mindre än den föregående. Det vill säga, produktionen ger marginellt avtagande avkastning.

Marginellt avtagande avkastning är någon du bör fundera kring när du tänkt investera, då det kan ha påverkan på huruvida du får ut maximal nytta av investeringen eller inte. Med detta menas inte att du behöver göra en mängd nationalekonomiska analyser inför varje investering du gör i företaget. Utan att det är bra att ha i åtanke hur en investering som tillför en produktionsfaktor i ditt företag kan komma att påverka övriga faktorer. Låt oss ta en frisörsalong för att exemplifiera detta. En frisörsalong som har fyra stycken frisörstolar, men bara en frisör, kommer den marginella avkastningen att vara densamma för varje ytterligare anställd frisör upp till att de fyra stolarna är fyllda. Anställer salongen en femte frisör kommer den marginella avkastningen för denne att vara mindre än för frisör 2–4. Den femte frisören kommer fortfarande ge en viss ökning i produktionen då den kan göra andra uppgifter samt täcka upp för de övriga när de har lunch eller är sjuka. Men då det saknas en frisörstol för denne att använda kommer produktionsökningen att vara mindre än vad den var när salongen anställde de övriga frisörerna. Fortsätter salongen sedan att anställa frisörer utan att investera i fler frisörstolar eller en större lokal kommer det till slut att komma till en punkt då produktionen faktiskt sjunker. Skulle de däremot investera i en ytterligare frisörstol för varje frisör som anställs skulle den marginella avkastningen att vara konstant.

Hur det kan påverka dina investeringar

Verkligheten är såklart mer komplex än exemplet ovan, men principen går att applicera på de flesta investeringssituationer ditt företag kan stå inför. När du ska investera är det bra att ha en förståelse för hur företagets resurser samspelar med varandra. Om du planerar att expandera kan du förvänta dig att det kommer krävas att investeringar görs i både arbetskraft och kapital, för att få önskad effekt på företagets produktion. Och om du känner att en nyligen genomförd investering inte riktigt gett det resultatet du hade hoppats på, kan det vara att marginalprodukten för resursen du investerat i har gått över till att vara avtagande och att du behöver balansera upp genom att investera i någon annan av företagets produktionsfaktorer med. Att ha vetskap om marginellt avtagande avkastning kan därför hjälpa dig att planera dina investeringar, identifiera vilka behov som ditt företag har och att därefter ta beslut som gör att du får ut maximal avkastning av din investering.

Behöver ditt företag hjälp med finansiering?

Froda grundades 2015 med en tydlig idé – ge små och medelstora företag samma möjligheter att växa som stora. Med vår tjänst gör vi det smidigt och prisvärt för företagare att investera i sina idéer. Genom att digitalisera processen har vi gjort det möjligt att hjälpa fler företag med skräddarsydd finansiering efter just deras unika verksamhet och dess behov. Ett smartare företagslån, helt enkelt.

Idag är vi ett av Sveriges snabbast växande fintechbolag och har hjälpt fler än 15,000 företag att växa. Froda är ett kreditinstitut som omfattas av den statliga insättningsgarantin och står under Finansinspektionens (FI) tillsyn.

Hjälpte detta dig?
Kände du att du fick informationen du sökte efter i denna artikeln?
Tack!
Något gick fel