Opinion
27 Jun 2023

Vilken finansiering passar ditt företag?

Vilken finansiering passar ditt företag?
Tillgång till finansiering är en avgörande faktor för att företag ska kunna driva tillväxt, innovation och i vissa fall överleva. För företagare kan världen av finansieringsalternativ framstå som både komplex och överväldigande.
Oavsett om det är för att starta ett nytt företag, utöka verksamheten, eller ta sig an tillfälliga ekonomiska utmaningar, är det viktigt att förstå de olika alternativen för finansiering som är tillgängliga.

Varje finansieringsform har för- och nackdelar, och vad som är bäst för ditt företag beror på faktorer som företagets storlek, bransch, tillväxtfas, och specifika behov. Det är även viktigt att förstå de finansiella implikationerna av olika finansieringsformer – räntor, återbetalningskrav, eventuella säkerheter, och hur dessa kan påverka företagets kassaflöde och ekonomi på lång sikt.

I den här guiden kan du läsa om de vanligaste formerna av finansiering som företag kan använda sig av, ge insikt i hur de fungerar, och förhoppningsvis hjälpa dig att komma fram till vilken som bäst för ditt företags unika behov och mål.

Traditionella banklån

Traditionella banklån är en av de mest etablerade metoderna för företagsfinansiering. Bankerna ger trygghet och erbjuder ofta låga räntor och fördelaktiga villkor, vilket gör dem till ett fördelaktigt val för långsiktiga investeringar som företagstillväxt eller större inköp. Processen att ansöka om ett banklån kan dock vara tidskrävande och kräver omfattande dokumentation, inklusive affärsplaner och finansiella rapporter. De tenderar även att inte låna ut till mindre företag då dessa inte genererar tillräckligt med avkastning till banken samt anses ha för hög risk, varför banklån inte är ett alternativ för den absoluta huvuddelen av alla företag. För företag med stark kreditvärdighet och en fast etablerad affärsmodell som kan få tillgång till ett banklån kan det dock vara ett kostnadseffektivt alternativ för finansiering.

Digitala aktörer

Den tekniska utvecklingen har medfört att det numera finns en rad digitala aktörer som riktat in sig på finansiering till alla de företag som bankerna inte lånar ut till, exempelvis Froda. Dessa företag har byggt processer och kreditmodeller anpassade efter småföretag vilket gör att de kan erbjuda tillgång till finansiering både snabbare och med mindre byråkrati än traditionella banker. De digitala aktörerna kännetecknas ofta av användarvänliga gränssnitt, snabba godkännandeprocesser och utbetalningar, vilket gör dem till ett attraktivt alternativ för företag i behov av finansiering.

Checkkredit

Checkkredit, även kallat företagskredit eller kontokredit, är en flexibel lösning som ger företag tillgång till finansiering upp till en förutbestämd gräns. Det är särskilt användbart för att hantera oförutsedda utgifter eller kortfristiga likviditetsproblem. Återbetalningen är vanligtvis flexibel och räntan beräknas endast på det utnyttjade beloppet.

Factoring

För företag med långa betalningstider för kunderna kan factoring vara ett alternativ för att förbättra kassaflödet. Factoring är en finansieringsmetod där företag säljer sina utestående fakturor till en tredje part till ett rabatterat pris för att istället få betalt direkt. Genom factoring kan företag snabbt omvandla fakturor till likvida medel, vilket möjliggör för en mer effektiv kapitalhantering och möjlighet att snabbt reagera på affärsmöjligheter.

Leasing

För företag som vill undvika att binda upp för mycket kapital kan leasing vara ett effektivt sätt att finansiera företaget på. Genom leasingavtal hyr företag utrustning under en överenskommen period istället för att köpa in den. På så sätt kan företag få tillgång till den senaste utrustningen utan den stora initiala kostnaden som är associerad med köp. Dessutom kan leasingavtal ofta skräddarsys för att passa företagets specifika behov och budget, vilket gör det till ett flexibelt alternativ för små till medelstora företag.

Hjälpte detta dig?
Kände du att du fick informationen du sökte efter i denna artikeln?
Tack!
Något gick fel