Hur beräknas räntan på ett sparkonto med bunden ränta?

Ränta för pengarna som finns på kontot beräknas för samtliga kalenderdagar under året med hänsyn taget till skottår. På insättningar räknas räntan från första bankdagen efter det att Froda erhållit beloppet. Räntan är en effektiv årsränta vilket innebär att för konton med kortare löptid än 12 månader erhåller du den del av årsräntan som återspeglar den löptid ditt sparkonto har.

Exempel 3 månader: Du sätter in 1 000 SEK på ett bundet sparkonto med 3 månaders löptid och en årsränta på 2 %. Eftersom sparkontot har en löptid på 90 dagar beräknas räntan enligt: (2 % / 365 dagar) * 90 dagar, vilket ger en ränta på 4,93 SEK för perioden.

Exempel 6 månader: Du sätter in 1 000 SEK på ett bundet sparkonto med 6 månaders löptid och en årsränta på 2 %. Eftersom Froda Sparkonto Fast 6 månader har en löptid på 180 dagar beräknas räntan enligt: (2 % / 365 dagar) * 180 dagar, vilket ger en ränta på 9,86 SEK för perioden.

Aktuell ränta och villkor för sparkontot går att se på hemsidan eller på Mina sidor.

Hjälpte detta dig?
Kände du att du fick informationen du sökte efter i denna artikeln?
Tack!
Något gick fel