Hur beräknas räntan på ett sparkonto med rörlig ränta?

Ränta för pengarna som finns på kontot beräknas för samtliga kalenderdagar under året med hänsyn taget till skottår. På insättningar räknas räntan från första bankdagen efter det att Froda erhållit beloppet. Vid uttag räknas ränta till och med dagen innan uttagsdagen.Räntan är en effektiv årsränta och beräknas enligt den räntesats som Froda vid var tid tillämpar för sparkontot. Aktuell ränta och villkor för sparkontot går att se på hemsidan eller på Mina sidor.

Hjälpte detta dig?
Kände du att du fick informationen du sökte efter i denna artikeln?
Tack!
Något gick fel