Information om tvistlösning för konsumenter

Vi gör allt vi kan för att du som kund ska vara nöjd med våra tjänster. Om det ändå skulle uppstå en tvist mellan dig och Froda som inte kan lösas av vår kundservice, kan du anmäla ditt ärende till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Froda deltar i ARNs tvistelösningsförfarande och följer deras rekommendationer för ärenden som prövas.

Du når Allmänna reklamationsnämnden via:

Hemsida: www.arn.se

Adress: Postbox 174, 101 23 Stockholm, Sverige

EU-kommissionen erbjuder en plattform på nätet, för att lösa tvister som har uppstått i e-handel över landsgränserna, utanför domstolarna. Via den här plattformen kan du anmäla ditt ärende på alla officiella EU-språk.

Hjälpte detta dig?
Kände du att du fick informationen du sökte efter i denna artikeln?
Tack!
Något gick fel