Vad behöver jag göra för att föra över pengar och avsluta ett konto som tillhör ett dödsbo?

När någon går bort skickas ett engagemangsbesked ut automatiskt till dödsboets folkbokföringsadress med information om vilka tillgångar dödsboet har hos Froda. Först när bouppteckningen är klar kan dödsboets engagemang hos Froda avslutas och pengarna betalas ut. För att pengarna ska kunna betala ut till dödsboet behöver vi få in följande handlingar:

– Avslutsblankett för dödsbo, du hittar blanketten här.

– Fullmakt, i det fall en person representerar alla dödsbodelägarna eller en jurist hjälper till med avslut. Du hittar fullmakten här.

– Kopia på ID handling för samtliga dödsbodelägare.

Posta den ifyllda och undertecknade blanketten, eventuella fullmakter och kopia på ID handlingar till oss på adressen:

Froda AB

Katarinavägen 9

116 45 Stockholm

Hjälpte detta dig?
Kände du att du fick informationen du sökte efter i denna artikeln?
Tack!
Något gick fel