Vad kan jag göra om jag har skickat in ett klagomål till er kundservice men fortfarande inte är nöjd?

Om du fortfarande är missnöjd med svaret du fått kan du skicka en skriftlig begäran till klagomal@froda.se om handläggning till Frodas kundombudsman som är klagomålsansvarig på Frodas. Kundombudsmannen kommer då, på ett opartiskt sätt, se över ditt ärende noggrant och göra en ny bedömning.

Läs mer om hur vi hanterar eventuella klagomål och vad den skriftliga begäran ska innehålla här.

Hjälpte detta dig?
Kände du att du fick informationen du sökte efter i denna artikeln?
Tack!
Något gick fel