Alga Insulation grundaren Janna Naser är Framtidens kvinnliga företagare

Janna Naser, grundaren av Alga Insulation tilldelades under gårdagen Frodas stipendium Framtidens kvinnliga företagare under evenemanget Tomorrow ́s Founders. Den blott 19 årige Örebroaren vill nu revolutionera byggbranschen genom att producera isolering av alger.

Stipendiet Framtidens kvinnliga företagare syftar till att lyfta kvinnliga företagare i uppstartsfasen och inspirera fler kvinnor att starta företag. Genom utmärkelsen får Janna nu 100 000 SEK att investera i bolaget.

– Det känns oerhört hedrande att bara vara nominerad till Frodas stipendium för framtidens kvinnliga företagare. Men att dessutom vinna känns otroligt stort. Vi har stort behov av pengar i uppstartsfasen och stipendiet kommer hjälpa mig att förverkliga mina visioner för Alga Insulation, säger Janna Naser, grundare av Alga Insulation.

Under gymnasiet startade 19-åringen Alga Insulation för att adressera problemet som skapas av alger som spolats upp från havet och som leder till övergödning ifall den läggs tillbaka. Efter studenten har hon fortsatt att driva bolaget vidare och med hjälp av forskare på RISE, Research Institute of Sweden, utvecklar Alga Insulation isoleringsmaterial baserat på tång. Metoden har potential att inte bara leda till mer hållbart byggande utan även bidra till att minska övergödningen i haven.

– Janna har utmärkt sig med sitt mod och sin förmåga att samla ett imponerande nätverk runt sin vision om att revolutionera byggbranschen. Byggbranschen står idag för en stor del av Sveriges totala utsläpp och genom Alga Insulations lösning – adresserar hon inte bara ett kritiskt problem utan har också introducerat en banbrytande lösning med stor potential att förändra världen till det bättre, säger Olle Lundin, vd och medgrundare på Froda.

Byggbranschen står idag för drygt en femtedel av Sveriges totala utsläpp varje år. Alga Insulation vill minska utsläppen genom att revolutionera hur isolering produceras. Förhoppningen är enligt Janna att man ska vara igång med produktionen inom en tvåårsperiod.

– Genom vår lösning hoppas vi vara med att bidra till att byggbranschen blir allt mer hållbar. Efterfrågan på isoleringsmaterial ökar och många tilläggsisolerar för att minska de höga elkostnaderna. Förhoppningen är att vi ska ha en färdig produkt på marknaden inom en tvåårsperiod, säger Janna Naser.

Juryns motivering
Vinnaren av Framtidens Kvinnliga Företagare har inte bara utmärkt sig med sitt mod, sin kunnighet och sin starka förmåga att samla ett imponerande nätverk runt sin vision, utan även visat på ett starkt driv i en bransch som sällan kännetecknas av enkelhet när det kommer till förändring. Genom sitt företag har hon inte bara adresserat ett kritiskt problem, utan har också introducerat en banbrytande lösning med verklig potential att förändra vår värld till det bättre.

Årets vinnare är en förebild som grävt guld där andra ser problem, och denna mentalitet hoppas vi kommer kunna fortsätta inspirera, och värma upp, många generationer efter henne.

Om stipendiet
Stipendiet är Frodas sätt att uppmärksamma unga kvinnliga företagare och priset Framtidens kvinnliga företagare instiftades 2022. Stipendiet är på 100 000 kronor och ämnar att ge unga kvinnor som vill eller har startat företag, kapital som möjliggör förverkligandet av sin idé.

Bedömningskriterierna för stipendiet är drivkraft, hållbarhet, kreativitet, genomförbarhet, problemlösning, påverkan som företaget skulle ha och påverkan som pengarna skulle ha för företaget.