Fintechbolagen Froda och Treyd skalar upp – ingår partnerskap som ger enklare och bättre tillväxtfinansiering för handlare

Två av Sveriges snabbast växande fintechbolag ingår nu ett partnerskap som möjliggör enklare och mer tillgänglig tillväxtfinansiering för handlare som importerar och säljer fysiska produkter. Genom en unik och enkel digital kreditbedömning får små och medelstora handlare bättre och snabbare tillgång till kostnadseffektiv finansiering. Samarbetet kommer lanseras i Sverige och Storbritannien med ambitionen att skala till resten av Europa.

Både Froda och Treyd har vuxit snabbt de senaste åren genom att tillgängliggöra finansieringslösningar för växande bolag. Till skillnad från större företag har små och medelstora handlare inte tillgång till snabbt och enkelt kapital, något som är kritiskt för tillväxt. Nu blir Treyd den första samarbetspartnern att ansluta sig till Frodas nya produkt Embedded financing, en API baserad lånemotor, som genom smarta kreditalgoritmer, data och teknisk integration förbättrar förutsägbarhet, skalbarhet och flexibilitet i slutprodukten.

– Vi delar visionen om att hjälpa små och medelstora företag växa. Genom Froda som ny finansiär och vår lösning gör vi det enklare för ännu fler handlare att få tillgång till att sälja först och betala leverantören senare, och på så sätt frigöra viktigt tillväxtkapital, säger Peter Beckman, vd för Treyd.

Under det gångna året har båda Froda och Treyd haft aggressiv tillväxt med en tillväxttakt på 100 respektive 700 procent. Partnerskapet innebär dels att båda bolagen kan skala upp ytterligare, dels att både Frodas och Treyds finansieringslösningar blir tillgängliga för många fler handlare – initialt i Sverige och Storbritannien under första kvartalet 2023, med ambitionen att skala till resten av Europa.

– Med Embedded financing kan vi nu hjälpa tillväxtbolag att erbjuda sina kunder flexibla finansieringslösningar. Innan vi hade inlåningstillstånd från FI var tillgången på smart och flexibelt kapital en stor tillväxthämmare för oss, nu kan vi hjälpa Treyd att undvika samma utmaning. Att få vara en del i deras tillväxtresa är fantastiskt. Vi är glada att kunna lansera denna produkt tillsammans med Treyd som delar vår vision att hjälpa företagare, säger Olle Lundin, vd för Froda.

Om Froda
Froda grundades 2015 med en tydlig idé – ge små och medelstora företag samma möjligheter att växa som stora. Med bolagets tjänst blir det smidigt och prisvärt för företagare att investera i sina idéer. Genom att digitalisera processen har Froda gjort det möjligt att hjälpa fler företag med finansiering skräddarsydd efter just deras unika verksamhet och dess behov. Ett smartare företagslån, helt enkelt.

Idag är Froda ett av Sveriges snabbast växande fintechbolag och har hjälpt fler än 50 000 företag att växa. Bolaget är ett kreditinstitut som omfattas av den statliga insättningsgarantin och står under Finansinspektionens (FI) tillsyn.

Om Treyd
Treyd är ett fintechbolag som hjälper handlare växa genom att sälja först och betala leverantören senare. Med enkel och smidig finansiering av varuinköp kan företag få rabatt, frigöra rörelsekapital för investering i tillväxt samt använda billigare och grönare logistik. Treyd har 52 medarbetare med huvudkontor i Stockholm och kontor i London och Kairo. treyd.io