Froda får 560 miljoner SEK i utökat stöd från EIF genom garantiprogrammet InvestEU

  • Froda får EIF-garanti som möjliggör 560 miljoner SEK i nya lån till mikroföretagare i Sverige, Danmark och Finland.
  • Transaktionen stöds av Europeiska unionens program InvestEU.
  • Genom programmet kan Froda erbjuda fördelaktiga mikrolån till cirka 3.500 småföretag.

Froda har fått utökat stöd från Europeiska Investeringsfonden (EIF) genom programmet InvestEU. Programmet gör det möjligt för Froda att låna ut ytterligare en halv miljard kronor till småföretagare och främja tillväxt i Norden. En garanti från EIF som gör det möjligt för Froda att erbjuda lån med förmånligare villkor till företag i Sverige, Danmark och Finland som har upp till nio anställda.

"Tillgång till finansiering är fortfarande ett problem i hela EU, särskilt när det gäller de minsta företagen," säger EIF:s verkställande direktör Marjut Falkstedt. "Genom särskilda initiativ som denna InvestEU-garanti kan Froda förbättra sina lånevillkor och nå ut till ett riskfyllt segment av mikroföretagare eftersom vi garanterar en del av risken. Det här är ett tydligt exempel på hur EU-finansiering kan hjälpa de mest sårbara entreprenörerna, och vi är glada över att samarbetet med Froda bidrar till detta."

EIF-garantin gör det möjligt för Froda att erbjuda ännu bättre villkor samt att nå nya marknadssegment. Det europeiska stödet kommer specifikt att gynna mikrolån inom det riskfyllda segmentet nystartade företag, där lånekraven tidigare varit för höga. Något som kommer leda till förbättrad tillgång till finansiering över hela Norden.

"Samarbetet med EIF är helt i linje med vår vision att hjälpa så många småföretagare som möjligt med finansiering. Genom programmet kan vi hjälpa ännu fler företagare, särskilt mikroföretag, ett segment som historiskt sett har varit svåra att låna ut till. Under de första veckorna har vi sett att över 50 procent av våra kunder redan har fått stöd via programmet, säger Olle Lundin, vd och medgrundare, Froda.

I Europa finns det 25 miljoner små och medelstora företag (SMEs) och brist på tillgänglig finansiering är ett av de främsta hindren för tillväxt. EIF:s program InvestEU har som mål att hjälpa Europas mikroföretag att få tillgång till nödvändig finansiering genom partnerskap med företag som är experter på lån till mikroföretag. Froda förväntar sig att kunna hjälpa cirka 3 500 mikroföretag genom programmet, med ett genomsnittligt lånebelopp på cirka 160 000 SEK (€13,838), i de tre nordiska länder där garantin kommer att implementeras.

Bakgrundsinformation
Europeiska investeringsfonden (EIF): EIB är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.

InvestEU-programmet ger Europeiska unionen väsentlig långsiktig finansiering genom att mobilisera betydande privata och offentliga medel för att stödja en hållbar återhämtning. Programmet bidrar också till att mobilisera privata investeringar för EU:s politiska prioriteringar, såsom den europeiska gröna given och den digitala omställningen. InvestEU sammanför många olika finansiella EU-instrument under ett tak som tidigare funnits tillgängliga för att stödja investeringar i Europeiska unionen, och gör det enklare, effektivare och mer flexibelt att finansiera investeringsprojekt i Europa. Programmet består av tre delar: InvestEU-fonden, InvestEU:s rådgivningscentrum och InvestEU-portalen. InvestEU-fonden genomförs genom genomförandepartner som investerar i projekt med hjälp av EU:s budgetgaranti på 26,2 miljarder euro. Hela budgetgarantin stöder genomförandepartnernas investeringsprojekt, ökar deras riskbärande förmåga och mobiliserar på så sätt minst 372 miljarder euro i ytterligare investeringar.

Froda grundades 2015 med ett tydligt syfte – demokratisera tillgången till finansiering och ge små och medelstora företag samma möjligheter att växa som stora. Med hjälp av digitala processer och teknisk innovation har bolaget kortat låneprocessen från månader till minuter och gjort det enkelt för företagare att investera i sina idéer. Idag är Froda ett av Sveriges snabbast växande techbolag, med en värdering på 1.7 miljarder SEK och välkända investerare som Karl-Johan Persson, Nicklas Storåkers och Victor Jacobsson bland ägarna.

2021 lanserade Froda en strategisk satsning på embedded financing och genom den har bolaget expanderat till Norden och Storbritannien samt ingått partnerskap med bland annat Visa, Lunar och Checkout.com. Froda är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.