Froda får finansiering inom ramen för EaSI-programmet, ytterligare en halv miljard till svenska mikroföretag

Fintechbolaget Froda får finansiering av Europeiska investeringsfonden för att fortsätta stödja innovativa svenska småföretag genom EU-programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI). Programmet samfinansieras av Europeiska unionen, Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF). Med stödet kan Froda låna ut ytterligare över en halv miljard till svenska småföretagare.

Froda grundades 2015 för att göra det enklare för småföretagare att få tillgång till kapital. Idag är de ett av Sveriges snabbast växande fintechbolag. Genom att digitalisera processen har över 50 000 bolag kunnat få hjälp med finansiering. Stödet från EaSI-programmet innebär att Froda kan låna ut över en halv miljard till svenska småföretagare.

– Avsaknaden av finansiering för småföretag är fortfarande ett av de största hindren för att växa. Stödet från EIF går hand i hand med vår vision om att hjälpa småföretagare med finansiering till bra villkor. Genom programmet kan vi tillsammans med EIF hjälpa ännu fler småföretagare med finansiering, något som känns extra viktigt just nu, säger Olle Lundin, vd på Froda.

– Tack vare finansiering från EU-programmet kan fintechföretaget Froda ge mer än 500 miljoner kronor - eller 46 miljoner euro - i lån till småföretag i Sverige och hjälpa dem att växa. Låneprogram som detta ger småföretag en betydande och välbehövlig stimulans, vilket leder till lokala arbetstillfällen och ökad social integration, säger Nicolas Schmit, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter.

EIF har valts ut som fondförvaltare för EaSI Funded Instrument. EIF är en del av Europeiska investeringsbanksgruppen och har till uppgift att stödja Europas mikroföretag samt små och medelstora företag.

– I vårt uppdrag ingår att stödja Europas små och medelstora företag genom att ge bättre tillgång till finansiering. Genom partnerskapet med Froda kan vi säkerställa att fler mikroföretag får tillgång till kapital till bra villkor, vilket är i linje med hur vi vill arbeta för att uppnå våra gemensamma mål med att förbättra finansieringssituationen för småföretag, säger Thomas Östros, Vice President på EIB.

Roger Havenith, vice vd för EIF, kommenterar:
Under svåra tider är det alltid de minsta aktörerna i ekonomin som kämpar mest. Detta avtal med Froda, med hjälp av resurser från EU:s EaSI-program, kommer att göra det möjligt för oss att kanalisera finansiering till svenska entreprenörer och fullt ut utnyttja den digitala potential vi har idag, finansiera innovation, stärka konkurrenskraften och öka tillväxt och sysselsättning.

Om EU-programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI)
Inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social innovation (EaSI) stöder Europeiska unionen mikrofinansiering och finansiering av sociala företag med ett totalt anslag på 193 miljoner Euro för perioden 2014–2020. Programmet syftar till att öka tillgången till finansiering för mikroföretag, inklusive egenföretagare och utsatta personer, och sociala företag och därigenom främja skapandet av arbetstillfällen och social integration.

Det EaSI-finansierade instrumentet är en fond på 200 miljoner euro som lanserades i oktober 2019 och som ger lån till finansiella intermediärer för att stödja utlåning till mikroföretag och sociala företag. Det är ett av flera av EU:s finansiella instrument som används inom ramen för EaSI-programmet för att stödja mikrofinansiering och socialt företagande. Det EaSI-finansierade instrumentet är ett partnerskap mellan Europeiska unionen, Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden.

Om Froda
Froda grundades 2015 med idéen om att ge små och medelstora bolag samma möjlighet att växa som stora. Genom att digitalisera processen har Froda gjort det möjligt att hjälpa fler företag med finansiering skräddarsydd efter just deras unika verksamhet och dess behov. Idag är Froda ett av Sveriges snabbast växande fintechbolag och har hjälpt fler än 50 000 företag att växa. Bolaget är ett kreditinstitut som omfattas av den statliga insättningsgarantin och står under Finansinspektionens (FI) tillsyn.