Froda fortsätter satsa på internationell expansion – går in i Irland

Fintech-bolaget Froda har uppvisat stark tillväxt de senaste åren. I höstas nådde bolaget en värdering på 1,7 miljarder kronor, och sedan starten har Froda stöttat små och medelstora företag med över 10,5 miljarder kronor. Nu tar företaget nästa steg i tillväxtresan genom att etablera sig på den irländska marknaden. Expansionen sker genom partnerskapet med Treyd.

– Att skapa en globalt gångbar finansieringslösning för småföretagare har varit vårt mål sedan starten. Det senaste årets expansion är ett tydligt bevis på att vi har kommit långt på den här resan. Under förra året hjälpte vi företagare på fem olika marknader att få tillgång till finansiering. Under 2024 hoppas vi kunna dubbla den siffran, säger Olle Lundin, VD och medgrundare av Froda.

Under de senaste åren har Froda fokuserat på internationell expansion genom Froda Embedded. Under 2023 etablerade sig bolaget på två nya marknader och ökade den internationella portföljen med över 800 procent. Froda Embedded är en teknikplattform som andra fintechbolag och banker kan ansluta sig till för att erbjuda finansiering eller företagslån till sina kunder.

– Med vår Embedded financing-produkt kan vi hjälpa tillväxtbolag att erbjuda sina kunder flexibla finansieringslösningar genom enkla API-integrationer. Partnerskapet med Treyd innebär att vi kan hjälpa varandra att skala upp och göra vår finansieringslösning tillgänglig för många fler handlare, säger Stella Snickare, VP Froda Embedded.

En av de partners som har anslutit sig till Froda Embedded är fintech-bolaget Treyd, som genom sin ”Sälj först, betala leverantören senare”-lösning gjort finansiering av lagerinköp enklare, mer flexibelt och mer tillgängligt för växande företag som handlar med fysiska produkter.

Med hjälp av Froda Embeddeds API-integrationer kan Treyd nu erbjuda ännu mer flexibla finansieringsmöjligheter till handlare även i Irland.

– Samarbetet med Froda har möjliggjort en snabbare expansion, både geografiskt och operationellt. Det har hjälpt oss att stödja ännu fler handlare med finansiering, säger Peter Beckman, VD och medgrundare av Treyd.

Inträdet på den irländska marknaden gör att Froda finns på sju marknader: Sverige, Storbritannien, Tyskland, Danmark, Norge, Finland och Irland.