Froda lanserar stipendium för kvinnliga företagare

Froda, ett av Sveriges snabbast växande fintechbolag, lanserar initiativet ”Mer än en parentes” för att uppmärksamma att andelen kvinnor som driver företag i Sverige fortfarande är lågt. Samtidigt lanserar bolaget ett stipendium för kvinnliga företagare.

– Endast en fjärdedel av alla företagare i Sverige är kvinnor, det är under EU snittet och ett rejält underbetyg om man ser till att hälften av Sveriges sysselsatta är kvinnor. Med ”Framtidens kvinnliga företagare” vill vi bidra till att förbättra förutsättningarna för kvinnliga företagare och ge fler kvinnor möjlighet att satsa på sina idéer, säger Olle Lundin, VD på Froda.

Initiativet ”Mer än en parentes” lanseras på internationella kvinnodagen och lyfter faktumet att Froda sen start inte gjort skillnad på kön i kreditbedömningarna, men att det fortsatt är en låg andel kvinnor som driver företag i Sverige och att det behövs krafttag för att ändra på det. I samband med lanseringen av ”Mer än en parentes” instiftas även stipendiet ”Framtidens kvinnliga företagare”. Stipendiet delas ut årligen med start hösten 2022 till en kvinnlig företagare. Syftet är att ge kvinnor som vill starta företag möjligheten att satsa och förverkliga sina idéer.

– Att öka andelen kvinnliga företagare kommer dels att leda till ökad jämställdhet i samhället, dels att leda till att den samhälleliga utvecklingen drivs framåt. Fler kvinnliga företagare kommer leda till att Sverige får fler framgångsrika företag. Företag som kommer att bidra till att skapa fler jobb, ökade skatteintäkter och mer innovation, säger Olle Lundin.