Froda och Visa utökar sitt partnerskap och skalar upp företagsfinansiering i Europa

Mer än hälften av Europas småföretag har svårt att få tillgång till finansiering. Som ett steg i att tillgängliggöra företagsfinansiering utökar Froda sitt samarbete med Visa och skalar upp sitt erbjudande i Europa. Det innebär att fler fintech-företag och banker kan få tillgång till Frodas card-based embedded lending produkt och erbjuda företagslån till sina kunder.

Över 50 procent av Europas småföretag saknar extern finansiering, trots att det är en grundläggande faktor för tillväxt.* I ekonomiskt ansträngda tider blir tillgången till finansiering än viktigare. Samarbetet mellan Froda och Visa ska adressera detta och hjälpa små och medelstora företag att få tillgång till finansiering i realtid med automatiserade kreditbeslut och utbetalningar genom Visa Direct.

– Card-based embedded lending är ett viktigt steg i att tillgängliggöra företagsfinansiering till små och medelstora företag i Europa. Genom vår gemensamma satsning hoppas vi kunna främja innovation och tillväxt i Europa, säger Philip Konopik, Regional Managing Director Nordics & Baltics på Visa.

Genom det utökade partnerskapet vill Visa och Froda nå ut med card-based embedded lending till fler aktörer, på fler marknader. Produkten fungerar på samma sätt som ett traditionellt företagslån men tack vare Visas globala kortinfrastruktur är card-based embedded lending dels snabbare, dels enklare att skala till olika marknader. På så sätt skapar den möjligheter för andra fintech-företag och banker att både skala sina verksamheter och utöka sina erbjudanden.

– Partnerskapet med Visa är en stor milstolpe för oss, därför känns det extra kul att det utökas. Vi är stolta över vad vi hittills har åstadkommit och är övertygade om att lösningen kommer hjälpa entreprenörer i Europa, Olle Lundin, CEO och medgrundare av Froda.

Card-based embedded lending lanserades i juni och är tillgänglig i Danmark genom Lunar och i Tyskland genom Kontist, som är en del av Ageras Group. Under 2024 planerar Visa och Froda att expandera produkten till fler marknader och partners. En expansion som går i linje med Frodas vision om att erbjuda tillgängliga och innovativa finansiella lösningar för små och medelstora företag över hela Europa.

– Sedan produkten lanserades i juni har vi framgångsrikt lanserat den med två partners på två marknader och sett ett stort intresse inom branschen. Vi ser fram emot att expandera card-based embedded lending till ytterligare marknader och ge fler företagare tillgång till finansiering, säger Stella Snickare, VP Froda Embedded.

Produkten lanserades i juni och är tillgänglig i Danmark genom Lunar och i Tyskland genom Kontist, som är en del av Ageras Group.

* Eurostat, Statista, Allianz, Froda