Josefin Lindstrand ny styrelseledamot i Froda

Froda, storbanksutmanare inom företagsfinansiering och ett av Sveriges snabbast växande fintechbolag, har värvat Josefin Lindstrand till bolagets styrelse. Lindstrand, som närmast kommer från uppdraget som styrelseledamot i Swedbank AB, föreslås väljas in som ny ledamot i styrelsen för Froda vid en extra bolagsstämma den 10 november. 

– Vi är otroligt glada att få välkomna Josefin till Froda. Hennes erfarenhet och kompetens kommer att tillföra mycket i vårt styrelsearbete. Inte minst i vår ambition att förena en hög nivå av regelefterlevnad med en affärsutvecklande och tillväxtdrivande agenda, säger Olle Lundin, medgrundare och VD på Froda.

Josefin Lindstrand är en av Sveriges ledande experter inom bolagsstyrning, regelefterlevnad och strategi inom bank- och finansiell verksamhet. Hon har närmare två decenniers erfarenhet av bank- och finansbranschen, både som styrelseledamot i banker och finansiella företag samt i roller på operativ nivå. Hon kommer närmast från uppdraget som styrelseledamot i Swedbank och har bland annat ingått i Citis nordiska ledningsgrupp tidigare.

– Jag ser mycket fram att arbeta med Froda som fyller en mycket viktig och samhällsnyttig nisch på den finansiella marknaden: att tillgodose små och växande företags kapitalbehov på seriösa och rimliga villkor. Froda är ett mycket spännande och innovativt fintechbolag som haft en imponerande utveckling och det är min förhoppning att jag skall kunna lämna värdefulla bidrag för en fortsatt god och hållbar tillväxt, säger Josefin Lindstrand.