Lexflix grundaren Miranda Matti är Framtidens kvinnliga företagare

Miranda Matti, grundare av Lexflix, tilldelades igår Frodas stipendium "Framtidens kvinnliga företagare" under evenemanget "Tomorrow's Founders" på GT30 i Stockholm. Miranda startade Lexflix för att göra läxhjälp tillgängligt för alla, något som hon själv saknade under sin egen skoltid. Stipendiet ger Miranda 100 000 SEK att investera i bolaget.

Lärarstudenten Miranda Matti har brunnit för att tillgängliggöra utbildning och lärande sedan hon själv gick i skolan. Lexflix är hennes sätt att hjälpa dagens elever att få den hjälp de behöver under skoltiden. Det är Sveriges första tvåsidiga digitala plattform för elever och studenter som behöver eller kan erbjuda läxhjälp inom sitt geografiska område eller på distans i alla ämnen.

– Det betyder jättemycket för mig att tilldelas stipendiet ”Framtidens kvinnliga företagare” för mitt arbete med Lexflix. Hela visionen och syftet med Lexflix ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag hade det själv inte enkelt i skolan och Lexflix är precis den plattformen jag önskade mig som elev. Därför känns det extra viktigt att få vidareutveckla företaget och kunna erbjuda elever den hjälp jag själv hade önskat, säger Miranda Matti, vd och grundare av Lexflix.

Utöver sitt arbete med Lexflix har Miranda sedan 2018 drivit Facebookgruppen “Läxhjälp för alla” i syfte att underlätta vardagen för unga och vuxna i skolan. Gruppen har idag 14 000 medlemmar. Med Lexflix vill Miranda ta sin passion om att tillgängliggöra lärande och utbildning ett steg längre. Det långsiktiga målet är att Lexflix ska bli en ledande läxhjälpsplattform och att expandera internationellt.

– Stipendiet Framtidens kvinnliga företagare syftar till att öka antalet kvinnliga företagare och förebilder i näringslivet, och ska gå till ett bolag som är i uppstartsfasen. Miranda är en fantastisk förebild och har en tydlig vision med Lexflix som jag tror att vi kommer höra mycket om i framtiden, säger Olle Lundin, vd på Froda.

Stipendiet “Framtidens kvinnliga företagare” fick närmare 200 ansökningar och fyra bidrag blev nominerade. Paula Runsten, RE:BABA, Tugce Özdeger, Datatera AB, Miranda Matti, Lexflix AB och Mona Aghai Berg, All About Music Sweden AB.

Juryns motivering
Lexflix har en klar vision om att erbjuda en digital plattform där ett community av elever och studenter ska hitta läxhjälp på ett modernt, lättillgängligt och inkluderande sätt. Med en redan existerande plattform med stor kundbas finner juryn att Lexflix har hög potential till att driva sin affär vidare och göra en stor inverkan på elevers och studenters lärande. Med en brinnande vilja att främja ungas lika rätt till samma möjlighet att lära sig, så är det en ära för Froda att få meddela att Frodas stipendium Framtidens Kvinnliga Företagare 2023 går till Miranda Matti, grundare av Lexflix.

Om stipendiet
Framtidens kvinnliga företagare instiftades 2022 av Froda och delas årligen ut till en kvinnlig företagare. Stipendiet är på 100 000 kr och ämnar till att ge kvinnor som vill, eller precis har startat företag, kapital som möjliggör förverkligandet av sin idé.

Bedömningskriterierna för stipendiet är Drivkraft, Kreativitet, Hållbarhet, Genomförbarhet, Problemlösning, Påverkan som företaget skulle ha och Påverkan som pengarna skulle ha för företaget.

Läs mer om stipendiet: https://froda.se/stipendier/fr...