Ny statistik: Sveriges småföretagare fortsätter satsa, trots utmanande läge

Omvärldsläget fortsätter att påverka Sveriges småföretagare, det visar ny statistik från fintechbolaget Froda. Sista kvartalet visar ett ökat behov av kapital för att täcka upp för oförutsedda utgifter. Kategorin har ökat med hela 25,9 procent jämfört med motsvarande kvartal 2021.

Det fjärde kvartalet har kantats av höjd styrränta och höga elpriser. Men trots det osäkra världsläget fortsätter Sveriges småföretagare att satsa. För andra kvartalet i rad går det att se en fortsatt ökning av säsongsbetonade investeringar som gått upp med 13,5 procent från föregående kvartal. Efterfrågan på finansiering för att göra renoveringar i verksamheten har stigit med 11,6 procent jämfört med samma period 2021.

– Inflationen och ökade el- och räntekostnader påverkar småföretagare i allra högsta grad. Makroläget skapar många osäkerheter vilket dels ökar behovet att täcka oförutsedda utgifter, dels ökar behovet av extra buffert. Men vi kan även se att Sveriges småföretagare fortsätter att investera i sina verksamheter, vilket tyder på en långsiktig tilltro till verksamheten tuffa tider till trots, säger Olle Lundin, vd på Froda.

Under det fjärde kvartalet går det även att se att Sveriges småföretagare investerar i lager, kategorin har ökat med 9 procent jämfört med tidigare kvartal och 7,1 procent jämfört med tidigare år. Däremot går det att se att maskininvesteringar sker i något mindre utsträckning, kategorin har gått ner med 13,6 procent mot föregående kvartal och med 10,7 procent jämfört med samma månad föregående år.

– Det höga kostnadsläget gör sannolikt att de som kan förlänger livstiden på sin maskinpark och därmed skjuter en sådan investering framåt, säger Olle Lundin, vd på Froda

Om statistiken
Varje kvartal sammanställer Froda statistik som visar vad svenska småföretagare investerar i det senaste kvartalet. Statistiken kommer från Frodas databaser och baseras på information om tusentals bolag.

Oförutsedda utgifter
+ 25,9 procent jämfört med föregående år.
+ 22,3 procent mot föregående kvartal.

Maskiner
- 10,7 procent jämfört med föregående år.
- 13,6 procent mot föregående kvartal.

Inköp av lager
+ 7,1 procent jämfört med föregående år.
+ 9,0 procent mot föregående kvartal.

Generell likviditet
- 6,3 procent jämfört med föregående år.
+ 2,7 procent mot föregående kvartal.

Säsongsbaserade investeringar
+ 2,4 procent jämfört med föregående år.
+ 13,5 procent mot föregående kvartal.

Renovering
+ 11,6 procent jämfört med föregående år
+ 1,9 procent mot föregående kvartal.