Ökad framtidstro bland svenska småföretagare under årets första kvartal

Ny statistik från fintechbolaget Froda pekar på en stark framtidstro bland svenska företagare under årets inledande månader. När lånesyftet under årets första kvartal för över tusen små- och medelstora företag analyserats syns flera positiva tecken. Jämfört med samma kvartal föregående år har investeringar i produktlager mer än fördubblats, samtidigt som lån för att täcka oförutsedda utgifter minskat med 25,4 procent. Renoveringar och investeringar i maskiner ökar också.

Under pandemin var Froda en del av Riksbankens “Företagsakut” genom att tillhandahålla företagslån för Sveriges små- och medelstora företag. Då var det många företag som kämpade med oförutsedda utgifter och sviktande likviditet till följd av nedstängningar och förkortade öppettider. Sedan dess har restriktionerna lättat, men nya orosmoln tillkommit.

– Fraktkris, komponentbrist och ett krig i Europa ger företagare många anledningar till oro. Men när vi analyserat hur över tusen företag tänkt använda sina investeringar under årets första månader ser vi istället en stark framtidstro, säger Frodas VD Olle Lundin.

Säsongsrelaterade investeringar, exempelvis företagslån för utbyggnad av uteservering, har ökat med 102,5 procent. En fördubbling jämfört med första kvartalet 2021. Andelen som satsar på renoveringar av sina verksamheter har ökat med 96,2 procent. Medan investeringar i maskiner och maskinpark har stått för en 66,7 procentig ökning. Störst ökning ser dock Froda inom lageruppbyggnad, vilket ökat med 147,4 procent under årets första kvartal.

– En minskande andel företag som behöver hjälp med likviditet för att täcka oförutsedda utgifter och en ökande andel som lånar för investeringar i verksamheten är ett positivt tecken för svensk ekonomi. Med en tilltagande inflation kan vi konstatera att det varit ett bra beslut att investera i ett ökat produktlager inför året som kommer – något som även syns i hur bolag med stora lager uppvärderats på börsen den senaste tiden, säger Olle Lundin.


Här ökar svenska små- och medelstora företags lånefinansierade investeringar:

  • Maskiner/maskinpark: +66,67 procent.
  • Renoveringar: +96,23 procent.
  • Säsongsrelaterat: +102,47 procent.
  • Produktlager: +147,37 procent.