Oförutsedda utgifter fortsätter att vara en utmaning för Sveriges småföretagare

Ny statistik från kreditmarknadsbolaget Froda visar att makroläget fortsätter att påverka Sveriges småföretagare. Under årets första kvartal ökar behovet att täcka upp för oförutsedda utgifter. Men trots tuffa tider går det att se en försiktig optimism, och småföretagare fortsätter att investera i lager och maskiner. Samtidigt minskar renovering och säsongsbaserade investeringar.

Höjda räntor, stigande elpriser, fler konkurser och rådande inflation fortsätter att påverka Sveriges småföretagare. Behovet att täcka upp för oförutsedda utgifter har ökat under de senaste sex månaderna och trenden fortsätter även under årets första kvartal. Kategorin har ökat med 3,3 procent jämfört med tidigare kvartal och 51,5 procent jämfört med samma period föregående år. Det tyder på att omvärldsläget fortfarande är utmanande för Sveriges småföretagare, och att det är svårt att planera för framtiden.

– Det senaste året har på många sätt varit en utmaning för Sveriges företagare, med allt ifrån ökade konkurser och kostnader, vilket vi tydligt ser i statistiken. Behovet av tillgång till likviditet för att täcka oförutsedda utgifter har blivit ännu viktigare, säger Olle Lundin, vd på Froda.

Trots det utmanande omvärldsläget går det att se en försiktig optimism bland Sveriges småföretagare som fortsätter att investera i lager och maskiner. Kategorin inköp av lager har ökat med 11,2 procent jämfört med tidigare kvartal och 46,7 procent jämfört med föregående år. Kategorin inköp av maskiner har ökat med 2,5 procent jämfört med tidigare kvartal och 22,7 procent jämfört med samma period föregående år.

– Just nu står vi inför ett tufft omvärldsläge som påverkar många delar av samhället, och företagarna är definitivt en av dessa. Därför är det glädjande att se att företagare fortsätter att investera i sina bolag och planera för framtiden, trots ökade kostnader och ett svårförutsägbart omvärldsläge, avslutar Olle Lundin.

Om statistiken:
Varje kvartal sammanställer Froda statistik som visar vad svenska småföretagare investerar i det senaste kvartalet. Statistiken kommer från Frodas databaser och baseras på information om tusentals bolag.

Oförutsedda utgifter
Jämfört med tidigare kvartal: 3.3%
Jämfört med tidigare år: 51,5%

Inköp av lager
Jämfört med tidigare kvartal: 11,2%
Jämfört med tidigare år: 46,7%

Inköp av maskiner
Jämfört med tidigare kvartal: 2,5%
Jämfört med tidigare år: 22,7%

Renovering
Jämfört med tidigare kvartal: -9,8%
Jämfört med tidigare år: 9,3%

Generell likviditet
Jämfört med tidigare kvartal: -2,6%
Jämfört med tidigare år: -4,9%

Investering inför nästa säsong
Jämfört med tidigare kvartal: -7,5%
Jämfört med tidigare år: 7,1%