Småföretagarnas investeringar ökar igen under tredje kvartalet

Svenska småföretagare fortsätter att investera i sina verksamheter, det visar ny statistik från fintechbolaget Froda. Till följd av det utmanande omvärldsläget går det också att se en förändring där företagare investerar mer medvetet framför att öka den generella likviditeten, jämfört med tidigare år.

Nu presenterar bolaget nya siffror från årets tredje kvartal som visar hur småföretagare väljer att investera i sina verksamheter. Statistiken visar att de tre kategorier som ökar mest jämfört med samma period förra året är att täcka upp för oförutsedda utgifter (27,5 procent), investeringar i lager (18,2 procent) och investeringar i maskiner (5,5 procent).

– Vi ser att många fortsätter att investera i sina verksamheter. Givet den förestående lågkonjunkturen är den stora ökningen i inköp av lager och maskiner intressant. En trolig förklaring kan vara de dramatiska prisökningar som vi sett under året vilket motiverar företag att göra planerade inköp och investeringar förr snarare än senare, säger Olle Lundin, vd på Froda.

Siffrorna visar även att småföretagare har ett minskat behov av att täcka upp för generell likviditet. Kategorin har minskat med 11 procent jämfört med Q2 och hela 23,7 procent sedan samma period förra året.

– Att behovet av att ta in externt rörelsekapital har minskat kan tyda på att småföretagare gör mer medvetna investeringar inför en stundande lågkonjunktur och försöker hålla nere sin skuldsättning. Samtidigt ser vi en stor ökning i behovet att täcka upp för oförutsedda utgifter. Det hänger sannolikt ihop med de stora generella prisökningarna i samhället, inte minst inom energiområdet och de ökade kostnaderna för inköp från utlandet, avslutar Olle Lundin.

Om statistiken
Varje kvartal sammanställer Froda statistik som visar vad svenska småföretagare investerar i det senaste kvartalet. Statistiken kommer från Frodas databaser och baseras på information om tusentals bolag.

Oförutsedda utgifter
+ 27,5 procent jämfört med föregående år.
+ 37,4 procent mot föregående kvartal.

Maskiner
+ 5,5 procent jämfört med föregående år.
+ 30,8 procent mot föregående kvartal.

Inköp av lager
+ 18,2 procent jämfört med föregående år.
- 9,9 procent mot föregående kvartal.

Generell likviditet/rörelsekapital
- 23,7 procent jämfört med föregående år.
- 11,0 procent mot föregående kvartal.

Säsongsbaserade investeringar
– 0,5 procent jämfört med föregående år.
+ 12,7 procent mot föregående kvartal.