Småföretagarnas optimism får en törn – fler avvaktar med investeringar i verksamheten

Ny statistik från fintechbolaget Froda pekar på att svenska företags investeringar i den egna verksamheten sjunker under årets andra kvartal. När lånesyftet för över tusen små- och medelstora företag analyserats syns en avmattning mot ett starkt första kvartal.

Våren har präglats av stora rörelser i ekonomin, med stigande räntor, de högsta inflationssiffrorna på över 30 år och material- och komponentbrist till följd av både pandemin och kriget i Ukraina.

– Vi kan se att småföretagare investerade mycket i sina verksamheter i början av året. Många har blivit klara med sina renoveringar, säsongsberoende investeringar och uppbyggnad av varulager inför semestrarna, säger Olle Lundin, vd för Froda.

  • Efterfrågan för finansiering till säsongsrelaterade investeringar, exempelvis företagslån för utbyggnad av uteservering, har minskat med 40 procent jämfört med föregående kvartal, men är 8 procent högre jämfört med första kvartalet 2021.
  • Andelen som det senaste kvartalet satsat på att renovera sin verksamhet har minskat med 22 procent, men är upp 14 procent mot samma period föregående år.
  • Investeringar i varulager har minskat med 13 procent mot föregående kvartal, men är upp 55 procent jämfört med samma period föregående år.

– Siffrorna stärker bilden av att småföretagare gått in i året med stor optimism men nu är mer återhållsamma med sina investeringar. Så här långt tycks de dock befinna sig på en bra plats givet omvärldsläget. Givet osäkerhet i omvärldsläget är det rimligt att anta att vi kommer att se en ökning i andelen företag i behov av rörelsekapital för att tackla t.ex. prisökningar och förlängda betaltider för fakturor, säger Olle Lundin.

Maskinparken får vänta

Det enda område som totalt sett minskat, kvartalsvis och mot föregående år, är investeringar i maskiner. I början på året noterades en kraftig ökning av finansieringsefterfrågan för nya maskiner, men utvecklingen har stannat av och är ned 33 procent under det andra kvartalet. Det fortsatt höga priset på drivmedel en möjlig förklaring, parallellt med stigande priser på själva maskinerna till följd av både komponentbrist och inflation.

Här minskar små- och medelstora företags investeringar i verksamheten:

Maskiner/maskinpark:
-9,76 procent jämfört med föregående år.

-32,73 procent mot föregående kvartal.

Renoveringar:

+14,98 procent jämfört med föregående år.

-22,12 procent mot föregående kvartal.

Säsongsrelaterat:

+8,24 procent jämfört med föregående år.

-39,94 procent mot föregående kvartal.

Produktlager:

+54,72 procent jämfört med föregående år.

-12,77 procent mot föregående kvartal.