Trendbrott: Behovet av att täcka oförutsedda utgifter minskar för Sveriges småföretagare

De senaste åren har varit utmanande för många småföretagare med ökade kostnader och ett osäkert omvärldsläge. Som ett resultat har behovet att låna för att täcka upp för oförutsedda utgifter ökat. Ny statistik från företagslångivaren Froda visar dock på ett trendbrott, samtidigt som behovet att renovera och investera i maskiner ökar.

Behovet av att täcka oförutsedda utgifter har ökat bland Sveriges småföretagare de senaste kvartalen. Statistik från årets andra kvartal visar dock på en positiv förändring, för första gången på ett år minskar behovet och småföretagare investerar istället för framtiden.

– Det är positivt att se att många företag börjar investera och satsa inför framtiden igen efter en tuff period. Att behovet av att täcka oförutsedda utgifter minskar är ett gott tecken även om nivåerna är högre jämfört med för ett år sedan. Att vi ser en ökad investeringsvilja kopplat till maskiner och renoveringar indikerar att Sveriges företagare återigen har börjat blicka framåt, säger Olle Lundin, vd på Froda.

Sveriges småföretagare har valt att satsa på att förbättra effektiviteten och kvaliteten i deras verksamheter under 2023 års andra kvartal. Frodas statistik visar på en stark tillväxt inom investeringar i maskiner och renoveringar, där investeringar i maskiner har ökat med nästan 14 procent under kvartalet och renoveringar har ökat med 13 procent.

– Att investeringar i maskiner och renoveringar ökar visar att småföretagarna engagerar sig för att stärka sina verksamheter och för att möta framtida utmaningar. Något som är viktigt för att upprätthålla en konkurrenskraftig position på marknaden och säkerställa långsiktig tillväxt, fortsätter Olle Lundin.

Om statistiken
Varje kvartal sammanställer Froda statistik som visar vad svenska småföretagare investerar i det senaste kvartalet. Statistiken kommer från Frodas databaser och baseras på information om tusentals bolag.

Oförutsedda utgifter:
Jämfört med föregående kvartal: -21,8%
Jämfört med samma kvartal föregående år: 35,5%

Maskiner:
Jämfört med föregående kvartal: 13,9%
Jämfört med samma kvartal föregående år: 31,7%

Renovering:
Jämfört med föregående kvartal: 13,0%
Jämfört med samma kvartal föregående år: 8,1%

Generell likviditet:
Jämfört med föregående kvartal: 0,3%
Jämfört med samma kvartal föregående år: -10,6%

Lager:
Jämfört med föregående kvartal: -1,1%
Jämfört med samma kvartal föregående år: 8,1%

Säsongsbaserade investeringar:
Jämfört med föregående kvartal: -17,5%
Jämfört med samma kvartal föregående år: -2,5%