Undvik en skattesmäll i höst

Undvik en skattesmäll i höst
Under 2020 införde Skatteverket en tillfällig möjlighet till anstånd med skattebetalningen som stöd till företagare som drabbats ekonomiskt under pandemin. Stödet har förlängts i omgångar men den 12 september i år är det dags att börja betala in skatten. Det är något som kan ställa till problem för företag som inte ansöker om avbetalning i tid. 

Coronapandemin var tuff för samhället i stort men en grupp som drabbades särskilt hår var landets företagare. Samtidigt som intäkterna saktade ner, eller i värsta fall stannade av helt, bestod kostnaderna. Därför infördes en rad åtgärder för att hjälpa företagare ekonomiskt under en utsatt period. En av dessa åtgärder var att Skatteverket införde ett tillfälligt anstånd som gav möjlighet att skjuta upp betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.

Hur anståndet fungerade

Anståndet kunde sökas för redovisningsperioder januari 2020−januari 2021, oktober till december 2021 och april till juni 2022 och var uppdelat i flera led. I ett första skede kunde företag ansöka om anstånd i upp till 12 månader men som längst till och med 12 september 2023 (17 januari 2024 för företag som redovisar moms en gång om året). Därefter kunde företag ansöka om att få förlängt anstånd med upp till ytterligare 12 månader fram till och med den 12 september 2024 (17 januari 2025 för företag som redovisar moms en gång om året). Beroende på när företag ansökt har de alltså kunnat få anstånd med upp till 24 månader för skatteinbetalningarna.

Det händer när anståndet löper ut

När ett företag haft tillfälligt anstånd i 24 månader, eller kortare om det begränsats av slutdatumen, kommer det behöva betala in den uppskjutna skatten. Skatteverket skickar ut information ca 30 dagar innan slutdatumet för anståndet med information om när pengarna ska betalas in samt hur mycket ränta och avgift som tillkommer (anståndet var inte kostnadsfritt utan det tillkommer kostnadsränta och en anståndsavgift). För alla företag med månads- eller kvartalsredovisning som ansökt om förlängning av anståndet efter den 12 september 2023 kommer detta att ske omkring den 12 augusti. 

Anståndet kan delbetalas 

Som tur är behöver de allra flesta företagen inte betala hela summan i ett svep. När det förlängda anståndet löper ut kan företag ansöka om att förlänga anståndet i upp till 36 månader till, förutsatt att en avbetalningsplan upprättas. För att kunna ansöka om en avbetalningsplan krävs det dock att företaget haft tillfälligt anstånd i 24 månader, eller så långt som möjligt om det begränsats av slutdatumen. 

Avbetalningen kan delas upp i som minst två delbetalningar och som mest 36 delbetalningar under en tid om max 36 månader. Huvuddelen av återbetlaningen måste dock ske under den första delen av avbetalningsplanen. 

Läs mer om det tillfälliga anståndet med skattebetalning och hur du ansöker om en avbetalningsplan på Skatteverkets hemsida.

Hjälpte detta dig?
Kände du att du fick informationen du sökte efter i denna artikeln?
Tack!
Något gick fel