Feedback & klagomål

Vi på Froda vill alltid utvecklas och fortsätta att bli bättre. Därför är våra kunders idéer, tankar och åsikter av största vikt. Dela gärna med dig av vad du tycker och hur du upplever våra produkter och tjänster.
Jag vill ge er feedback. Hur gör jag?

På Froda värdesätter vi våra kunders åsikter eftersom vi alltid strävar efter att utveckla våra tjänster. Vi vill gärna veta vad du tycker och uppskattar feedback om hur du upplever våra produkter och tjänster. Din feedback kommer att ses över och utvärderas av den person som ansvarar för produkten eller tjänsten i fråga. Oavsett om ditt förslag kan genomföras eller inte kommer vi att höra av oss till dig om detta. Kontakta oss på telefon eller chatt för att dela med dig av dina synpunkter, du hittar våra kontaktuppgifter här.

Jag är missnöjd över hur ni har hanterat mitt ärende. Hur skickar jag in ett klagomål?

Om du är missnöjd ber vi dig att först kontakta Frodas kundservice. De vill gärna reda ut problem eller missförstånd som har uppstått och kan också ta vidare dina synpunkter.

Jag har skickat in ett klagomål till er kundservice, men jag är fortfarande inte nöjd. Vad ska jag göra?

Om du fortfarande är missnöjd med det svar du fick från oss, rekommenderar vi dig att skicka en skriftlig begäran till klagomal@froda.se om handläggning till Frodas kundombudsman som är klagomålsansvarig på Frodas. Kundombudsmannen kommer då, på ett opartiskt sätt, se över ärendet noggrant och göra en ny bedömning.

Den skriftliga begäran ska innehålla komplett information om ärendet. Kundombudet behöver veta vad som skett i dina tidigare kontakter med oss, en beskrivning av varför du inte är nöjd och hur du skulle vilja att vi löste ditt ärende. Du kommer få svar så fort ett slutgiltigt beslut har fattats, men senast inom 10 arbetsdagar.Är du inte heller är nöjd med kundombudets beslut behöver du ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol. Hos Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, www.konsumenternas.se, kan du få kostnadsfri rådgivning. Du kan också vända dig till konsumentvägledaren i din kommun.

Ha i åtanke att vårt kundombud endast ser över ärenden som tidigare hanterats av Frodas kundservice. Är det här första gången du hör av dig om ditt ärende, ber vi dig i stället att vända dig hit. För att vårt kundombud ska ha möjlighet att se över ditt klagomål behöver du fylla i informationen nedan.

Information om tvistelösning för konsumenter

Vi på Froda gör allt vi kan för du som kund ska vara nöjd med våra tjänster. Om det ändå skulle uppstå en tvist mellan dig och Froda som inte kan lösas av vår kundservice, kan du anmäla ditt ärende till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Froda deltar i ARNs tvistelösningsförfarande och följer deras rekommendationer för ärenden som prövas.

Så här når du Allmänna reklamationsnämnden:

Hemsida: www.arn.se

Adress: Postbox 174, 101 23 Stockholm, Sverige

EU-kommissionen erbjuder en plattform på nätet, för att lösa tvister som har uppstått i e-handel över landsgränserna, utanför domstolarna. Via den här plattformen kan du anmäla ditt ärende på alla officiella EU-språk.

Som en långivare
borde vara

Vi har byggt Froda kring att ha samma incitament som dig.
Det betyder helt enkelt att när du lyckas, gör vi det med.